Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Ansøgning om partistøtte

Ansøgning om partistøtte

Læs mere om politiske partiers ret til partistøtte og hvordan man ansøger om støtte til politisk virksomhed.

Politiske partier i Gladsaxe Kommune kan modtage tilskud til deres politiske arbejde (partistøtte), hvis;

 • partiet (kandidatlisten) har deltaget i det seneste byrådsvalg, og
 • ved valget mindst har opnået 1.033 stemmer.

OBS! Kravet til antal stemmer er skærpet med virkning fra 1. januar 2024 fra 100 stemmer til 1.033 stemmer.

Kravet til antal stemmer beregnes fra 2024 som 4/5 af det samlede antal stemmer afgivet ved seneste byrådsvalg delt med antallet af mandater i Gladsaxe Byråd.

Partier (kandidatlister) søger om partistøtte ved at indgive ansøgning til Gladsaxe Kommunes Byrådssekretariat ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema eller via digital ansøgning på borger.dk.

Ansøgning om tilskud skal indgives årligt for det kalenderår, hvor støtten ønskes udbetalt. Ansøgningen skal indsendes inden kalenderårets udgang, og støtte kan ikke søges for tidligere år eller forud for kommende år.

Tilskuddet udbetales på baggrund af hver stemme, som partiet opnåede ved seneste kommunalvalg. Tilskudssatsen pr. stemme reguleres årligt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og er blevet fastsat til:

 • 2018: 7,25 kr.
 • 2019: 7,25 kr.
 • 2020: 7,50 kr.
 • 2021: 7,75 kr.
 • 2022: 7,75 kr.
 • 2023: 8,00 kr.
 • 2024: 8,25 kr.

Partistøtten er et tilskud til dækning af faktiske udgifter til politisk arbejde, og udbetales kun, hvis tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen i det kalenderår, som tilskuddet vedrører.

Ansøgning om partistøtte er betinget af, at tilskudsmodtagere oplyser (indgår som en del af ansøgningsskemaet):

 • erklæring om forventede udgifter til politisk arbejde i kommunen i kalenderåret (nye ansøgninger),
 • erklæring om, at udgifter til politisk arbejde i seneste kalenderår mindst svarer til tilskuddet i seneste kalenderår (hvis der i valgperioden tidligere er modtaget partistøtte),
 • erklæring om modtagelse af private tilskud i det foregående kalenderår
 • erklæring om modtagelse af private tilskud til kandidater i det foregående kalenderår

Læs mere om partiernes (kandidatlisternes) oplysningspligt ved ansøgning om partistøtte og kommunens offentliggørelse af oplysninger om partistøtte.

Læs også mere om kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets orientering om ansøgning om partistøtte.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback