Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Borgerforslag Reglerne for Borgerforslag

Reglerne for Borgerforslag

Læs reglerne for Borgerforslag

For at stille et forslag skal du bo i Gladsaxe Kommune, være fyldt 18 år og myndig. 

Forslagsstiller, som også kaldes for hovedstilleren, er den person, der opretter forslaget og som har ansvaret for at finde to medstillere. 

Vær opmærksom på, at dit navn vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi behandler dine data her.

Et borgerforslag skal også have to medstillere. Medstillere er personer, der formelt og offentligt tilkendegiver, at de også støtter det pågældende borgerforslag. En person, som ønsker at oprette et borgerforslag, skal derfor sørge for, at finde to medstillere til sit forslag inden det sendes til kommunen.

Medstillernes kontaktoplysninger skal oplyses ved oprettelse af forslaget, og deres navne vil sammen med forslagsstillerne blive offentliggjort.

Læs mere om hvordan vi behandler dine data her.

Et borgerforslag skal overholde en række indholdsmæssige krav, før det kan blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 • Forslaget skal vedrøre det kommunale område.
 • Forslaget må ikke være behandlet i Byrådet før.
 • Forslaget skal overholde dansk lovgivning.
 • Forslaget må ikke indeholde stødende eller injurierende tekst.
 • Forslaget må ikke indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger om personer eller virksomheder.
 • Forslagets tekst på blanketten "Mit borgerforslag" må højst fylde 2.000 tegn.
 • Forslagets eventuelle begrundelse må maks. fylde fire normalsider, svarende til 9.600 tegn.

Når det er sikret, at dit borgerforslag overholder ovenstående krav, vil det blive lagt på siden Borgerforslag. Hvis et forslag mod forventning ikke overholder ovenstående krav, vil forslagsstilleren blive kontaktet af forvaltningen.

Du kan støtte et borgerforslag, hvis du:

 • har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune. Forvaltningen vil foretage kontrol af indkomne underskrifter fra støtter for at sikre, at dette krav opfyldes.
 • er fyldt 18 år og er myndig. Forvaltningen vil foretage kontrol af indkomne underskrifter fra støtter for at sikre, at dette krav er opfyldt.

Du kan støtte et forslag på to måder:

 1. Du kan vælge at støtte et forslag digitalt. Det gør du ved at klikke på siden Aktuelle forslag, hvor du skal vælge det forslag, du ønsker at støtte. Herefter skal du klikke på teksten støt forslaget digitalt, som står under selve forslaget. Når du støtter et borgerforslag, skal du oplyse dit fulde navn og din folkeregisteradresse, samt bekræfte at du bor i Gladsaxe Kommune, er fyldt 18 år og er myndig.
 2. Du kan også vælge at støtte et forslag på papir. Det gør du ved at klikke på siden Aktuelle forslag, hvor du skal vælge det forslag, du ønsker at støtte. Herefter skal du klikke på teksten støt forslaget på papir, som står under selve forslaget. Når du klikker her, vil en underskriftsblanket blive åbnet, som du kan downloade. Når du støtter et borgerforslag, skal du oplyse dit fulde navn og din folkeregisteradresse, samt bekræfte at du bor i Gladsaxe Kommune, er fyldt 18 år og er myndig. Blanketten skal du herefter aflevere i postkassen på Gladsaxe Rådhus. Hvis du ønsker at indsamle et større antal underskrifter, er det også denne type skabelon du skal benytte. Har du ikke en printer til rådighed, kan du efter aftale få udleveret udskrevne eksemplarer på Gladsaxe Rådhus.

Ingen af dine oplysninger vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med, at du støtter et borgerforslag. 

Når et borgerforslag inden for tidsfristen på seks måneder har opnået 400 underskrifter, fremsætter Borgmesteren forslaget som et punkt på Byrådets åbne dagsorden på linje med forslag fra byrådsmedlemmer. Det vil sige, at forslaget ikke bearbejdes eller uddybes af forvaltningen, men fremsættes i den form, det er modtaget fra forslagsstilleren. Byrådet kan herefter træffe beslutning direkte på baggrund af forslaget eller beslutte et videre forløb, som eksempelvis at sende forslaget til behandling i et fagudvalg.

Når et forslag ikke opnår 400 underskrifter inden for tidsrammen, vil Byrådet efter fristens udløb blive orienteret om dette i en såkaldt orienteringssag. Tilsvarende gælder for forslag, der ikke lever op til de krav, der stilles til et forslags indhold, og som derfor ikke bliver fremsat som et forslag. At en sag er en orienteringssag har den praktiske betydning, at der ikke vil blive truffet nogen beslutning på baggrund af den orientering, der sker i den.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback