Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sagsbehandling Optagelse af lyd og video

Optagelse af lyd og video

Vil du optage en samtale eller et møde med kommunen?

Der kan være situationer, hvor du som borger synes, det vil være rart at kunne lave lyd- eller videooptagelser. Det kunne f.eks. være en samtale med din sagsbehandler, hvor du vil være sikker på, at du kan få det hele med. Det kunne også være i forbindelse med et hjemmebesøg, hvor du er usikker på, hvad der skal ske.

Dit opkald forbedrer vores service til dig

Når du ringer til udvalgte afdelinger i Gladsaxe Kommune, vil vi gerne optage samtalen, så vi kan træne og uddanne vores medarbejdere og give dig bedre service. Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Vi ønsker at forbedre vores telefonservice og du kan derfor opleve at bliver spurgt om du ønsker samtalen optaget, når du ringer til udvalgte afdelinger i kommunen.

Optagelserne bruger vi til intern træning og uddannelse af medarbejdere, så vi kan give dig en bedre serviceoplevelse – og dermed forbedre de opgaver vi skal løse som kommune. Optagelserne bruges kun til det formål og slettes automatisk efter maksimalt 90 dage.

Vær opmærksom på, at der er forskel på lyd- og videooptagelser

Du har som udgangspunkt mulighed for at lave lydoptagelser af samtaler med din sagsbehandler. Vi vil dog bede dig om at sige til din sagsbehandler, at du optager samtalen, inden mødet går i gang.

Hvis du vil optage et møde, kan det være, at sagsbehandleren gerne vil have en kollega med til mødet, eller at sagsbehandleren også vil optage lyd af jeres møde. På den måde kan I være sikre på, at der ikke senere bliver ændret eller slettet noget i optagelserne.

I nogle enkelte tilfælde vil dine muligheder for at lave lydoptagelser være begrænset. En sådan begrænsning skal altid være saglig begrundet, og medarbejderen skal kunne forklare dig, hvorfor du ikke må lave lydoptagelser.

Og husk: du må altid tage en bisidder med. Det kan nogle gange være en bedre løsning end en lydoptagelse.

Hvis du vil filme en samtale eller et besøg i dit eget hjem, så skal du sige det til kommunens medarbejder, inden du starter med at filme.

Som udgangspunkt har medarbejderen ret til at afvise filmoptagelser. Det vil sige, at en medarbejder, der skal udføre opgaver i dit hjem, har mulighed for at nægte at udføre opgaverne, når der bliver filmet.

I en sådan situation vil vores medarbejder tage sagen op med sin nærmeste leder, så der kan findes en løsning, der tilgodeser både dig og medarbejderen. Hvis der er tale om en akut situation, må medarbejderen ikke afvise at give livsnødvendig bistand i hjemmet, selv om der bliver filmet.

Hvis du er kommet til at filme i din egen bolig eller har optaget en af kommunens medarbejdere på arbejde uden at gøre opmærksom på det, kan du blive meldt til politiet for overtrædelse af straffeloven og tv-overvågningsloven. Det er derfor meget vigtigt, at du husker at sige det, inden du laver videooptagelser.

Hvis en medarbejder accepterer at blive filmet, kan du blive bedt om at underskrive en erklæring om, at du kun vil bruge videooptagelserne til privat brug. Det vil sige, at du ikke senere må bruge optagelserne til et andet formål, som fx indslag i et tv-program.

Hvad siger loven

Vi optager vores samtale

Når du ringer til en af de udvalgte afdelinger, vælger du selv, om din telefonsamtale med vores medarbejdere skal optages. Det er således helt frivilligt at få samtalen optaget. Hvis du ikke ønsker at deltage, har det ikke betydning for din henvendelse til os.

Du får automatisk at vide i telefonen, at dit opkald ønskes optaget. Herefter får du mulighed for at trykke ja eller nej til at samtalen optages via tastetryk. Det er kun hvis du trykker ja, at dit opkald bliver optaget. Vi optager ikke dit opkald, hvis du trykker nej.

Hvis du trykker ja og derefter fortryder, sletter vi optagelsen efter samtalen. Du kan gøre opmærksom på det under samtalen, eller kontakte den relevante afdeling og oplyse det nummer, du ringede fra, navn, dato og tidspunkt.

Vi opbevarer selv optagelserne, og der er kun adgang til optagelserne for de medarbejdere og ledere, som har brug for dem til træning og uddannelse, så de kan levere bedre service til dig fremover.

Ønsker du at få din samtale udleveret, kan du kontakte den relevante afdeling, hvorefter vi sender optagelsen som lydfil til din Digital post. Du skal oplyse det nummer, du ringede fra, navn, dato og tidspunkt.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback