Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sagsbehandling Behandling af dine oplysninger Databeskyttelse hos huslejenævnet og beboerklagenævnet

Databeskyttelse hos huslejenævnet og beboerklagenævnet

Dine rettigheder, når du er involveret i en sag  med Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet

Hvis du er involveret i en sag med uenighed mellem lejer og udlejer, behandler huslejenævnet eller beboerklagenævnet dine personoplysninger. Derfor har du nogle rettigheder. Det er blandt andet ret til indsigt, at få rettet eller slettet fejl.

Nævnenes indsamling af oplysninger

Huslejenævnet og beboerklagenævnet registrerer navn og adresse på alle involverede i en sag. Nævnene har ofte brug for flere oplysninger. Derfor beder nævnene sagens parter om at sende det skriftlige materiale, som er relevant for at behandle sagen. Oplysningerne bliver gemt af hensyn til behandlingen af sagen. Det er lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven, som slår fast, hvilke tvister nævnene kan behandle, og at nævnene i den forbindelse må bede om relevante oplysninger. Nævnene vil ofte indhente oplysninger fra andre systemer, som fx:

  • BBR, ois.dk (oplysninger om areal, opførelses år og ejer)
  • Grundejernes Investeringsfond, GI.dk (fx. oplysninger om ejendommens vedligeholdelseshensættelser)
  • CPR (oplysninger om parterne og eventuelle repræsentanter for en part i sagen)

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback