Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Nyt initiativ skal hjælpe psykisk sårbare unge i Gladsaxe

Nyt initiativ skal hjælpe psykisk sårbare unge i Gladsaxe

13. februar 2023

Gladsaxe Kommune indgår partnerskab med SIND Erhverv og IPSCenter Danmark. Sammen vil parterne hjælpe unge, der står på kanten af samfundet uden uddannelse og job, og som lever med en psykisk lidelse.

Med en ny helhedsorienteret indsats for psykisk sårbare unge går Gladsaxe Kommune nu forrest i bestræbelserne på at udvikle løsninger, der gør en mærkbar forskel for unge i udsatte positioner. Parterne i initiativet er Ungeenheden i Gladsaxe Kommune, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark, og målet er at styrke indsatsen for ledige unge i alderen 15-29 år, der lever med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. Projektet har modtaget en bevilling på ca. 4,5 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond og igangsættes i marts 2023.

I projektet vil udviklere fra EGGS Design facilitere involvering af blandt andet unge og virksomheder i udviklingen af nye aktiviteter, og indsatsen evalueres af analyseinstituttet Defactum.

Går nye veje
– Mistrivsel blandt unge er en kæmpe udfordring for hele vores samfund, og vi er utrolig optaget af, hvordan vi hjælper vores sårbare unge til at få den selvtillid, identitet og trivsel, der kommer af at få uddannelse og komme i job. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til vores nye samarbejde med Sind Erhverv og IPSCenter Danmark om at gå helt nye veje for at hjælpe vores sårbare unge til at finde deres rette hylde og plads i livet, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Hos IPSCenter Danmark, der leverer IPS-ydelser i form af enkeltplads-borgerforløb og uddannelsesprogrammer til kommunale jobcentre over hele landet, er man begejstret over det nye initiativ.

– I debatten om unges mistrivsel og hvad der kan gøres for at hjælpe de unge, der har brug for særlig støtte, er der ingen ’one size fits all’-løsning. Samtidig er der brug for, at vi handler på udfordringen med afsæt i viden, om det der virker. Den mulighed får vi nu med ’IPS UNG’-initiativet i samarbejde med SIND Erhverv og Gladsaxe Kommune, siger Ulrik Lund-Sørensen, der er udviklingschef, IPSCenter Danmark og fortsætter:

– Det er de unges styrker og muligheder, der sætter retningen i indsatsen og ikke den psykiske diagnose eller sårbarhed. På den måde skal vi sammen hjælpe de unge væk fra en hverdag præget af følelser som utilstrækkelighed, mismod, ensomhed og lavt selvværd og ind i en indsats, hvor de gør sig praktiske erfaringer med arbejdslivet og finder deres vej mod uddannelse og job.

Fællesskabsfølelsen i centrum
Foruden de tre parter inddrages andre aktører i projektet herunder ungdommens uddannelsesvejledning, regionspsykiatrien, uddannelsesinstitutioner og en større gruppe virksomheder.

– Vi ønsker at samle de unge i netværksgrupper, så alle deltagere får en oplevelse af være en del af noget og lærer af hinandens erfaringer. Vi ser i den forbindelse en klar styrke i at inddrage andre kompetente og erfarne parter i projektet. Med det stærke felt, vi har samlet, skabes der optimale betingelser for at skabe en helhedsorienteret indsats, der giver de unge en fast hånd i ryggen hele vejen, udtaler Anne Madsen, der er leder af Ungeenheden i Gladsaxe Kommune.


Projekt til inspiration for andre
For deltagerne i projektet er målet, at mindst 60 procent går videre i uddannelse eller job. Desuden håber parterne, at projektet kan inspirere andre steder i landet.

– Vi tror virkelig på, at vi med dette innovative projekt kan hjælpe rigtig mange unge mennesker til at finde fodfæste i arbejdslivet. Samtidig vil vi meget gerne være en inspirationskilde til andre kommuner i Danmark og på den måde bringe nye erkendelser og metoder, som forhåbentlig kan bruges aktivt til at skabe lignende forandringer i deres lokalområde, fortæller Julie Krarup, der er leder i SIND Erhverv.

Læs mere på ipscenterdanmark.dk

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback