Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Ny IT-løsning i Gladsaxes dagtilbud styrker klimaet

Ny IT-løsning i Gladsaxes dagtilbud styrker klimaet

29. september 2023

Gladsaxe Kommune sparer mere end 12.000 kWh om året med en simpel IT-løsning, der samtidig giver overblik over børnenes hverdag og trivsel i daginstitutionerne.

Da daginstitutionerne i Gladsaxe skulle have deres infoskærme over i Aulas infotavlesystem var fokus at finde en ny bæredygtig og klimabevidst IT-løsning. Og det er lykkedes.

Gladsaxe Kommune har gennemført en strømmåling af den nye IT-løsning, som viser en årlig besparelse uden lukkeuger på mere end 12.000 kWh, hvilket cirka svarer til syv gennemsnitsdanskeres eller 2,6 gennemsnitsfamilier med to voksne og to børns elforbrug om året.

Overblik over børnenes individuelle udvikling
Med IT-løsningen kan det pædagogiske personale udgive fokusbarnskemaer med små beskrivelser af, hvad børnene er optaget af og lærer i løbet af ugen direkte på institutionernes infoskærme. Det giver et overblik over børnenes individuelle udvikling direkte på infoskærmen.

- Sammen med billeder af børnenes aktiviteter, som vises via Aula, integrerer vi nu pædagogikken på skærmene og dokumenterer børnenes leg, læring og trivsel, siger områdeleder i områderne Søborg og Grønnemose Henrik Boman, der stod for implementeringen af Aula i Gladsaxes daginstitutioner i foråret 2021.

En IT-løsning med flere klimavenlige fordele
Det nye system er født med en tænd/sluk-funktion, som automatisk sætter udstyret i dvaletilstand uden for daginstitutionernes åbningstid.

- Ved at indstille infoskærmene til at tænde og slukke, når daginstitutionerne åbner og lukker, og holde dem slukkede, når der lukket i daginstitutionerne, forlænger vi it-udstyrets levetid. Vi reducerer samtidig daginstitutionernes CO2-udslip med den mængde energi, de sparer, når infotavlerne er i dvale, fortæller Anders Vejgaard, der er pædagogisk IT-konsulent i Gladsaxe Kommune.

Daginstitutionerne har også købt og installeret mere end 100 istandsatte genbrugscomputere, der anvendes i løsningen. Det er sket i et samarbejde med kommunens Digitaliseringsafdeling og Gladsaxe Pædagogiske Videncenter.

Der er desuden valgt et Open Source styresystem til de nyindkøbte genbrugscomputere. Ifølge Anders Vejgaard er der en vigtig fordel ved at installere Open Source på alle daginstitutionerne infoskærme: 

- Tidligere skulle en tekniker besøge alle daginstitutioner hver gang infoskærmene skulle opdateres eller genstartes. Nu kan teknikeren med ganske få klik logge på systemet, få et hurtigt overblik over alle infoskærmenes driftsstatus og gennemføre nye opdateringer via Gladsaxes netværk. Det nye IT-system erstatter derfor også en tung administrationsopgave.

Implementeringen af IT-systemet understøtter Gladsaxestrategiens mål om at forstærke klimaindsatsen gennem verdensmålene. Gladsaxe Kommune er som sådan en af landets første Verdensmålskommuner, der arbejder for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.


FAKTA

Gladsaxe Kommune har 49 børnehuse, hvoraf tre er selvejende institutioner.

Gladsaxes dagtilbud overgik til Aula i foråret 2021.

Elforbrug

En gennemsnitsdansker bruger cirka 1.600 kWh om året.

En gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn bruger cirka 4.500 kWh om året.

Mere om IT-løsningen
Genbrugscomputerne er købt hos firmaet Elitecom, der er specialister i at føre gammel elektronik tilbage til dets oprindelige ydelse og visuelle udtryk – også kaldet Cirkular Computing.

Aulas infotavle-system bliver vist i en webbrowser via de nyindkøbte genbrugscomputerne, som kører styrestystemet OS2borgerPC Kiosk.

OS2borgerPC Kiosk er en Open Source-software udviklet og vedligeholdt af IT-virksomheden Magenta, som producerer skræddersyede managementsystemer til den offentlige sektor.

Bæredygtige daginstitutioner i Gladsaxe
Ud over de nye it-løsninger har Gladsaxes daginstitutioner fokus på bæredygtighed på en lang række andre områder. Over de senere år er der blandt andet indviet seks svanemærkede børnehuse. Dagtilbuddene i Gladsaxe tilbyder sund mad til alle børn og lægger vægt på, at maden er delvis økologisk. Alle børnehuse har et økologisk spisemærke i minimum sølv. Gladsaxe gør en målrettet indsats for, at udtjente og ødelagte iPads fra daginstitutionerne bliver en del af et bæredygtigt kredsløb, hvor de genanvendes.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback