Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Gladsaxes borgmester blæser til national kamp mod vejstøj

Gladsaxes borgmester blæser til national kamp mod vejstøj

17. oktober 2023

Gladsaxes borgmester Trine Græse stiller sammen med otte borgmestre borgerforslag om, at staten senest i 2040 skal sikre borgerne langs statens motorveje mod sundhedsskadelig trafikstøj.

Når mennesker lever og opholder sig i områder med trafikstøj, er der en betydelig risiko for alvorlig sygdom og tidligere død. Derfor har Gladsaxes borgmester sammen med otte andre borgmestre og to byrådsmedlemmer fra Gladsaxe Byråd nu oprettet et borgerforslag om, at staten skal sikre lovgivning og støjbekæmpelse, så ingen boliger langs statens veje udsættes for støj over de støjgrænser, som Miljøministeriet har fastsat.


Fuld støjbekæmpelse i 2040

I følge forslaget skal Miljøministeriet sikre vedtagelse af støjgrænser fra motorveje ud fra et forsigtighedshensyn i forhold til at beskytte områder med boliger imod sundhedsskadelig trafikstøj. Miljøministeriet skal føre tilsyn med, at støjgrænserne overholdes, mens transportministeriet skal sikre, at boligområder beskyttes mod sundhedsskadelig trafikstøj over støjgrænsen fra både nye og eksisterende statsveje. Senest i år 2040 skal der være gennemført støjbekæmpelse, så ingen boliger langs statens veje udsættes for støj over de af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte støjgrænser. I mellemtiden må hastigheden nær boligområder nedsættes, så risikoen for at blive syg af den sundhedsskadelige støj mindskes.


Motorvejsstøj er et nationalt problem

Bag gladsaxeborgmesterens forslag står borgmestrene fra henholdsvis Albertslund, Brøndby, Gentofte, Hvidovre, Ishøj, Nyborg, Solrød, Vallensbæk samt to byrådsmedlemmer fra Gladsaxe Byråd. Forslagsstillerne er bredt politisk repræsenteret ved Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

- Vi er hundredtusindvis af borgere i det her land, som risikerer vores helbred, fordi vi bor langs motorvejene og lever med trafikstøj langt over de fastsatte grænseværdier. Så når der ikke er flere borgmestre med, er det alene fordi, der kun kan være 10 medforslagsstillere i et borgerforslag. Men jeg håber, at både borgmestre og borgere overalt i landet vil støtte forslaget, så vi kan få gjort op med den farlige trafikstøj, fortæller Trine Græse.


Staten tager ikke ansvar for støjbekæmpelse

Ifølge Trine Græse ruller staten konstant mere motorvej ud, uden at tage ansvar for støjbekæmpelse langs de eksisterende veje eller når der udføres mindre udvidelser:

- Et godt eksempel er den planlagte udvidelse af Motorring 3, som skærer sig gennem tætbeboede områder. Selvom borgerne langs M3 allerede i dag lever med støj langt over grænseværdierne, er der kun sat penge af til sporadisk støjbekæmpelse, så støjen ikke skal blive værre. Miljøministeriet har undladt at føre tilsyn med, at den fastsatte grænseværdi overholdes og er derfor også ansvarlig for, at beboerne langs motorvejene har været udsat for sundhedsskadelig støj i mange, mange år, siger Trine Græse.


Danske støjgrænser under WHO’s anbefalinger

Forslagsstillerne mener, at det er på tide, at politikerne i Folketinget er deres ansvar bevidst og sikrer borgernes sundhed og livskvalitet. For støjen er ødelæggende både for helbred og livskvalitet for de borgere, der bor i disse områder.

- Indsatsen er helt utilstrækkelig og fuldstændig uansvarlig. På mange andre områder fastsætter myndighederne grænseværdierne ud fra et forsigtighedshensyn. Men det gælder ikke trafikstøj. I Danmark har man tværtimod valgt at fastsætte grænsen for trafikstøj højere end WHO’s anbefalinger, på trods af at det er veldokumenteret, at trafikstøj medfører risiko for alvorlig sygdom. Derfor skal boligerne langs statens motorveje i hele Danmark og senest i år 2040 skærmes mod sundhedsskadelig støj fra statens motorveje i hele Danmark, siger Trine Græse.

Faktaboks

Se og støt borgerforslaget på hjemmesiden her

Bag borgerforslaget står følgende:

Forslagsstillere:

 • Trine Græse, borgmester i Gladsaxe, Socialdemokratiet
 • Medforslagsstillere:
 • Merete Amdisen, borgmester i Ishøj, Socialdemokratiet
 • Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg, Venstre
 • Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk, Konservative
 • Emil Blücher, borgmester i Solrød, Liberal Alliance
 • Steen Christiansen, borgmester i Albertslund, Socialdemokratiet
 • Michael Fenger, borgmester i Gentofte, Konservative
 • Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre, Socialistisk Folkeparti
 • Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby, Socialdemokratiet
 • Astrid Søborg, byrådsmedlem i Gladsaxe, Venstre
 • Dorthe Wichmand Müller, byrådsmedlem i Gladsaxe, Socialistisk Folkeparti

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback