Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Gladsaxe ryster posen for at styrke trivsel i skoler og børnehuse

Gladsaxe ryster posen for at styrke trivsel i skoler og børnehuse

5. april 2024

Gladsaxe Kommune gennemgår alle indsatser på børne- og ungeområdet for at finde penge til indsatser, der skal styrke trivsel på hele det almene børneområde.

Gladsaxe Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg har netop sendt 22 forslag til omprioriteringer i høring blandt medarbejder- og ledelsesrepræsentanter i MED-samarbejdsorganisationen på børne- og ungeområdet. Målet er at finde et større millionbeløb til at styrke den generelle trivsel i dagtilbud og skoler med indsatser, der gavner alle børn, så flere børn kan trives og inkluderes i kommunens almindelige børnehuse og folkeskoler, og flere børn undgår eksklusion.


Børn i almindelige skoler klarer sig bedre
Ligesom resten af landets kommuner stiger antallet af børn og unge i Gladsaxe, som trives dårligt i folkeskolen og som får behov for særlig støtte. Og selvom det specialiserede børneområde i Gladsaxe de seneste år har fået tilført rigtig mange penge, har det kun haft begrænset effekt. En ny rapport fra KL viser, at 10 år efter afslutningen af 9. klasse er det kun 30 procent af de børn, som har været i et specialtilbud, der har fuldført en ungdomsuddannelse mod 90 procent af de børn, som har gået i en almindelig skole.


Co-teaching og ressourcepædagoger virker
For at vende udviklingen har Gladsaxe Kommune de senere år udviklet nye indsatser, og særligt to indsatser har vist sig effektive. Den ene er co-teaching, hvor en faglærer og en lærer med specialundervisningskompetencer arbejder sammen om at undervise og skabe trivsel i en klasse. Den anden indsats er ressourcepædagoger i kommunens dagtilbud, som med deres særlige specialpædagogiske kompetencer understøtter en tidlig indsats til de børn, som har nogle særlige behov. Derfor forventer Børne- og Undervisningsudvalget nu at finde de nødvendige penge til blandt andet at ansætte flere co-teachers og ressourcepædagoger. Pengene skal findes ved at reducere, omlægge eller fjerne en række andre indsatser på børne- og undervisningsområdet.


Mere trivsel til alle børn
Vi har rigtig mange tilbud til vores børn og unge med særlige behov, uden at det har ændret noget væsentligt på længere sigt. Nu ved vi, at co-teaching og ressourcepædagoger virker, og at både elever og lærere er tilfredse og oplever, at det gør en forskel. Derfor har vi valgt at gennemgå vores indsatser med en tættekam, så vi kan tilpasse eller omlægge de indsatser, som kan løses bedre på andre måder, og fjerne de indsatser, som kan erstattes af andre eller kan undværes. I stedet vil vi ansætte flere co-teachers og ressourcepædagoger i vores skoler og børnehuse og gennemføre indsatser, som fremmer den generelle trivsel. Ved at samle kræfterne om nogle konkrete indsatser, som styrker vores børnehuse og skoler generelt, tror jeg på, at vi kan skabe mere trivsel blandt alle vores børn og unge. Samtidig kan det være med til at sikre, at vores børn med særlige behov får den rette støtte så tidligt som muligt og helt tæt på i deres almindelige børnehus eller skole. For vi ved, at børn klarer sig bedst som voksne, hvis de kan trives og udvikle sig sammen med andre børn i en almindelig børnehave, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget Serdal Benli.


Sådan skal pengene bruges
På skoleområdet ønsker Børne- og Undervisningsudvalget over de kommende år at ansætte så mange co-teachers, at der vil være fem til otte co-teachers per skole. Derudover ønsker man at give hver skole en pose penge, som de selv kan prioritere til at skabe trivsel og udvikling i undervisningen og yderligere en pose penge til enkeltintegration og supplerende undervisning af børn og unge med særlige behov, så de får en reel mulighed for at lykkes i almenmiljøet.

På dagtilbudsområdet ønsker udvalget at ansætte flere ressourcepædagoger, så der fremover vil være fire til fem ressourcepædagoger per område, som kan understøtte alle børnehusene. Derudover ønsker udvalget at afsætte en pulje, som kan bruges lokalt til at støtte børn med særlige behov og børnefællesskaber.

De 22 forslag til omprioriteringer er i høring i børne- og undervisningsområdets MED-organisation frem til den 15. april. Herefter forventes Børne- og Undervisningsudvalget at tage stilling til de endelige omprioriteringer og hvordan de kan implementeres på deres kommende møde den 2. maj.

De 22 forslag til omprioriteringer på børne- og ungeområdet, som lige nu er i høring i MED-organisationen:

Familie og rådgivning:

 • Flere medarbejdere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, flyttes fra at være rådgivende til at arbejde ud i praksis tæt på børnene.
 • Fokuseret og hurtigere indsats igennem færre lange afklaringsforløb.

Dagtilbud:

 • Reduktion af antallet af områdeledere på dagtilbudsområdet.
 • Omlægning af dagplejen, så den forbeholdes børn med særlige behov.
 • Etablering af ny struktur for sammenhæng i overgangen fra dagpleje til børnehus.
 • Nedsættelse af tilskud til forældre, der ønsker privat pasningsordning.

Dagtilbud og skole:

 • Nedlæggelse af natur- og miljøaktiviteter i dagtilbud og skole.

Skole:

 • Opgaver som holddannelse og andre undervisningsopgaver i børnehaveklassen flyttes fra lærer til pædagog.
 • Fuld udnyttelse af muligheden for at afkorte skoledagen for 1.-6. klasse.
 • Konvertering af to-voksentid i børnehave, indskoling og mellemtrin til co-teaching.
 • Reduktion af pauser i skoletiden fra 60 til 45 minutter per dag.
 • Fuld udnyttelse af muligheden for at afkorte skoledagen for udskolingen.
 • Reduktion i antallet af pædagoger i SFO og skoleklub mellem 16 og 17.
 • Nedlæggelse af Familieklasser, så arbejdet med familierne koordineres tættere med det, som foregår på skolerne allerede.
 • Reduktion af Social Balance-indsatser på Grønnemose Skole og Skovbrynet Skole.
 • ”Socioøkonomisk pulje” omdannes til ”Pulje til enkeltintegration” af børn med særlige behov.
 • Reduktion af antallet af faglige ledere på skolerne.
 • Nedlæggelse af modtageklasserne, så opgaverne i stedet varetages på den enkelte folkeskole.
 • Obligatorisk sprogstøtte flyttes fra separat undervisning til at blive integreret i den almindelige undervisning.
 • Forkortelse af skoledagen for børnehaveklasserne.
 • Nedlæggelse af sommertur og skitur i UNiG – Ung i Gladsaxe.
 • Nedlæggelse af indsatsen med overgangsmentorer.


Læs høringsmateriale

Læs høringsmaterialet, som er sendt ud til høring blandt medarbejder- og ledelsesrepræsentanter i MED-samarbejdsorganisationen på børne- og ungeområdet.

Efter høringen vil Børne- og Undervisningsudvalget tage stilling til høringssvarene og træffe endelig beslutning om, hvilke forslag der skal føres ud i livet. Det sker på det kommende udvalgsmøde den 2. maj 2024.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback