Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Gladsaxe Fjernvarme og MT Højgaard Danmark stopper samarbejdet

Gladsaxe Fjernvarme og MT Højgaard Danmark stopper samarbejdet

26. april 2024

Gladsaxe Fjernvarme og MT Højgaard Danmark er blevet enige om at stoppe samarbejdet om udbygningen af fjernvarmenettet i Mørkhøj.

Som led i den grønne omstilling udbygges fjernvarmenettet i disse år i Gladsaxe. Gladsaxe Fjernvarme samarbejder med flere entreprenører, som står for fjernvarmeudrulningen i hver sit område.


Gladsaxe Fjernvarme tager hånd om udfordringerne i Mørkhøj
Langt de fleste steder skrider arbejdet planmæssigt frem, og beboerne oplever kun de gener, som er uundgåelige i forbindelse med et så omfattende projekt. Men i Mørkhøj har der været ekstraordinære udfordringer med fjernvarmeudrulningen. Især den længere anlægsperiode og de vanskelige trafikale forhold har påvirket beboerne her. Gladsaxe Fjernvarme og entreprenøren MT Højgaard Danmark har derfor efter længere tids forhandlinger sammen valgt at indstille samarbejdet om udrulningen.

Som kommunal fjernvarmeforsyning er det Gladsaxe Fjernvarmes opgave at varetage borgernes interesser. Fokus er på, at opgravning, tilslutninger og reetablering af vejene sker på en god måde. Desværre har Gladsaxe Fjernvarme og MT Højgaard Danmark ikke kunnet blive enige om, hvordan de færdiggør denne vigtige opgave til alle parters tilfredshed. Sammen har de derfor vurderet, at alle parter er bedst tjent med, at resten af fjernvarmeprojektet gennemføres med en anden samarbejdspartner.

Gladsaxe Fjernvarme prioriterer at færdiggøre det igangsatte først
Det betyder uheldigvis, at anlægsarbejdet bliver forlænget til gene for beboere og virksomheder i området. Gladsaxe Fjernvarme gør, hvad de kan, for at få en ny entreprenør på banen, så arbejdet kan færdiggøres hurtigst muligt. Førsteprioriteten er at få afsluttet det arbejde, som MT Højgaard Danmark har påbegyndt. Dernæst vil fokus være på gennemførsel af udbygningen i de områder af Mørkhøj, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er igangsat.


Borgerne informeres rettidigt og inviteres til borgermøde
Gladsaxe Fjernvarme har honoreret den fortrolighed, der er under forhandling om en kontrakts ophør. Det betyder, at det først har været muligt at informere borgerne om sagen straks efter gennemførsel af forhandlingerne. Beboerne bliver orienteret om situationen og bliver inviteret til digitalt borgermøde den 6. maj 2024.

På gladsaxefjernvarme.dk kan du læse uddybende spørgsmål og svar om ophør af samarbejdet med MT Højgaard Danmark.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback