Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presse Nyhedsarkiv Borgerrådgiveren er klar med sin beretning for 2023

Borgerrådgiveren er klar med sin beretning for 2023

25. april 2024

Gladsaxes borgerrådgiver har netop offentliggjort sin årlige beretning, hvor han blandt andet konstaterer, at Gladsaxe Kommune generelt står et rigtig godt sted.

Borgerrådgiver Henrik Bang Nielsen'

Borgerrådgiver Henrik Bang Nielsen.

Gladsaxes borgerrådgiver Henrik Bang Nielsen hjælper borgerne i forbindelse med sagsbehandlingen og med at skabe konstruktiv dialog mellem kommunen og den enkelte borger. I sin beretning for 2023 gør han både status og kommer med en række anbefalinger til forvaltningen på baggrund af de henvendelser, han har fået fra borgere i løbet af året.

- Som borgerrådgiver oplever jeg, at Gladsaxe Kommune også i 2023 har taget mange vigtige initiativer, der styrker borgernes retssikkerhed. Der er tale om en løbende proces, hvor forvaltningen hele tiden bliver bedre og følger godt op på borgerrådgiverens anbefalinger, og når borgerrådgiveren kontakter forvaltningen i de enkelte sager, siger Henrik Bang Nielsen.


Styrkelse af sagsbehandlingen
Borgerrådgiver Henrik Bang Nielsen står til rådighed for borgere, der har brug for hjælp til at finde vej i systemet. Det kan være hjælp til at forstå et brev eller en afgørelse. Desuden kan borgerrådgiveren behandle klager over sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune og kan give vejledning i forbindelse med klager. Det kommer Henrik Bang Nielsen også ind på i sin beretning.

- Ankestyrelsen har i hovedparten af klagesagerne været enig kommunens afgørelser. Nogle sager på blandt andet beskæftigelsesområdet og vedrørende dækning af tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet er blevet omgjort af Ankestyrelsen. Men jeg kan konstatere, at der løbende politisk og administrativt følges op ved at ændre arbejdsgange, procedurer og organisering for at styrke sagsbehandlingen i blandt andet sagstyper, hvor afgørelser bliver omgjort (det vil sige ændret eller hjemvist), siger Henrik Bang Nielsen og fortsætter:

- For at styrke sagsbehandlingen generelt anbefaler jeg større fokus på brug af blandt andet e-læring og faglig opkvalificering af medarbejderne. Jeg anbefaler også fokus på sagsbehandlernes brug af tilgængelige arbejdsgange og guider i sagstyperne, og at der i de konkrete sager er styrket fokus på at indhente de relevante oplysninger. Samtidig har jeg understreget vigtigheden af, at sagsbehandlingstider overholdes, at der journaliseres, samt at notatpligten overholdes. Dette bør være fokuspunkter for alle dele af forvaltningerne generelt. Når det er sagt, så ser jeg samtidig en rigtig positiv udvikling, hvor dele af forvaltningen scorer højt i forhold til overholdelse af almindelige sagsbehandlingsregler som blandt andet brug af klagevejledning og korrekte lovhenvisninger.       


Gladsaxe står et godt sted
- Jeg kan også konstatere, at forvaltningen på beskæftigelsesområdet er opmærksom på, at borgerne skal opleve værdig behandling med styrket relation mellem borger og sagsbehandler, og at forvaltningen har et styrket jobfokus. Også her oplever jeg, at forvaltningen løbende arbejder med, hvordan man bedst muligt opfylder målsætningerne i lovgivningen og samtidig er lydhøre over for borgernes tilbagemeldinger. Og det er både konstruktivt og positivt for retssikkerheden. Så generelt mener jeg, at borgerne kan være trygge ved sagsbehandlingen og mødet med kommunen, og der er ingen tvivl om, at Gladsaxe Kommune generelt står et rigtig godt sted, siger Henrik Bang Nielsen.

Du kan læse hele årsberetningen for 2023 her.

På gladsaxe.dk/borgerraadgiver kan du læse mere om borgerrådgiverens funktion, og hvordan du kan booke et møde.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback