Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Gladsaxejob - vi gør en forskel Elever og studerende Kontorelever

Kontorelever

Bliv kontorelev i Gladsaxe

Som elev i Gladsaxe får du en bred og afvekslende kontoruddannelse med speciale i offentlig administration eller økonomi.

Uddannelsen tager op til to år og veksler mellem arbejde og skoleophold på Niels Brock i København med i alt op til 15 ugers teori.

Vi ansætter tre til fire kontorelever pr. år med start 1. september.

I Gladsaxe har vi fleksibel arbejdstid, hvilket blandt andet betyder, at der ikke er faste mødetider. Dog er der nogle steder, hvor der er faste åbningstider, for eksempel i Borgerservice. Der er også mulighed for at arbejde hjemme op til to dage om ugen. Begge dele aftaler du med lederen i den afdeling du er i.

Mød Marlene, der startede sin karriere i Gladsaxe Kommune som kontorelev

Inden du kan blive ansat som kontorelev skal du have gennemført et af følgende uddannelsesforløb:

 • Kombineret erhvervs- og gymnasialuddannelse (EUX) med fagretningen kontor
 • Handelsskolens grunduddannelse med specialer (HG2, HGS, HGV) der giver adgang til offentlig administration
 • Gymnasialuddannelse (STX/HF/HTX) + handelsskolens 5 ugers grundforløb (EUS) med fagretningen kontor
 • Højere handelseksamen (HHX)

Er du 25 år eller derover, skal du muligvis realkompetencevurderes.


Realkompetencevurdering

Er du 25 år eller derover, skal du muligvis realkompetencevurderes. Kompetencevurderingen skal klarlægge dine forudsætninger i forhold til den uddannelse, du ønsker. Skolen vurderer blandt andet din forudgående skoleundervisning, uddannelse eller eventuel beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at du medbringer dine papirer og dokumentation fra tidligere uddannelse og eventuel erhvervserfaring.

Formålet er, at dit uddannelsesforløb begynder på det rette niveau, og at du undgår dobbeltuddannelse. Skolen lader kompetencevurderingen indgå i din personlige uddannelsesplan, så du eventuelt kan få godskrevet dele af uddannelsen.

Du kan læse endnu mere om adgangskrav og opbygning af elevforløbet på Niels Brock

Ansættelsesudvalget består af de to elevansvarlige, en elevvejleder og HK-tillidsrepræsentanten. De nuværende kontorelever tager imod ansøgeren og fortæller lidt om, hvordan det er at være elev i Gladsaxe Kommune og følger ansøgeren op til ansættelsessamtalen.

Er du elev i offentlig administration i Gladsaxe vil du som udgangspunkt komme til at være i to afdelinger i kommunen i henholdsvis et år i hver afdeling.

Som økonomielev er du primært i Økonomisk Sekretariat. Du vil også i noget af tiden være i Økonomi og Styring i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Du skal gennemføre dine skoleophold på Niels Brock, og du kommer så vidt muligt til at gå i klasse med de kontorelever, som begynder uddannelsen samtidig med dig her i kommunen.

Uddannelsen består af fire fagblokke: Kommunikation, lovgivning, politik og økonomi samt organisation og samarbejde, og der vil på skoleopholdene være forskellige gruppeopgaver og individuelle tests.

Undervisningen foregår som udgangspunkt mellem kl. 8.30-15.00.

Efter hvert skoleophold får du tilsendt dine delkarakterer for hver af de fire hovedfag. Når den teoretiske del af din uddannelse er færdig, får du tilsendt din endelige karakter i hver af de fire fag.

Gladsaxe Kommune betaler dine skolebøger, og har du mere end 12 km til skole, kan du få dækket merudgiften.

Du får fuld løn under alle skoleophold.

Fagprøve

Den teoretiske del af uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Op til skriveperioden skal du have indsamlet al den data, der skal bruges til opgaven. Du kan skrive opgaven alene eller sammen med andre. Fagprøven skal forsvares til en mundtlig eksamen. Der er mulighed for at benytte skolens faciliteter i skriveperioden, men der er ikke nogen lærer tilknyttet.

Ud over skriveugen, hvor du har fri for både skole og arbejde, får du ekstraordinært fire individuelle skrivedage i Gladsaxe Kommune.

Det samlede mål for både skoleophold og praktik er, at du kan udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder. Du lærer at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere. Du kan også anvende it på en offentlig arbejdsplads over for borgere og brugere. Du opnår konkret kendskab til, hvordan man søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret organisation. Du opnår desuden viden om, hvordan man løser opgaverne på tværs af afdelinger.

Under uddannelsen skal du beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for områder som:

 • Administration og sagsbehandling
 • Budget og regnskab
 • Personale- og lønadministration
 • Strategisk udvikling og handlingsplaner
 • Kommunikation og korrespondance.

Via den praktiske uddannelse skal du opøve og udvikle personlige kvalifikationer, der styrker samarbejdsevnen, den personlige gennemslagskraft, beslutsomhed, præcision, fleksibilitet og kreativitet.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. Du kan læse mere om vores arbejde med FN’s verdensmål i Gladsaxestrategien. Læs Gladsaxestrategien her.

 • Praktiske og administrative opgaver i forbindelse med både folketingsvalg og kommunalvalg.
 • Deltagelse i et byrådsmøde.
 • Deltagelse i ”Kom og mød os”-møde for kommende elever.
 • Deltagelse i velkomst-uge for nye elever.
 • Servering af æbleskiver, gløgg og kakao ved juletræstænding sidste fredag i november.

Hvis du har nogle spørgsmål eller vil vide mere, så er du altid velkommen til at kontakte Gladsaxes kontorelevkoordinatorer:

Lene Vinholt
Telefon: 39 57 60 13
Mail: LENVIN@gladsaxe.dk

Tina Vilhelmsen
Telefon: 39 57 50 54
Mail: CSFTVI@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback