Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Gladsaxejob - vi gør en forskel Din nye arbejdsplads Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

I Gladsaxe Kommune lægger vi vægt på udvikling og læring i jobbet og på lysten til at prøve nyt. Vi mener, at kompetenceudvikling er en vigtig del af det at være en attraktiv arbejdsplads.

Vi lægger vægt på, at kompetenceudvikling er tæt knyttet til praksis. Vi fokuserer på, hvad kompetenceudviklingen skal bidrage til for den enkelte medarbejder, for arbejdspladsen og den løbende udvikling af organisationen som helhed.

I kompetenceudviklingsforløb lægger vi vægt på et før-under-og-efter perspektiv, derfor taler vi naturligvis kompetenceudvikling i forbindelse med MUS, GRUS og SUS.

I Gladsaxe Kommune er kompetenceudvikling meget andet end blot uddannelsesforløb og kursusdeltagelse. Vi har blik for, at kompetenceudvikling også sker gennem nye opgaver, nye roller og ved deltagelse i samarbejder på tværs af organisatoriske rammer. 

Gladsaxe Kommune vil være en effektiv, kompetent og attraktiv organisation, til gavn for borgere og virksomheder. Medarbejdere og ledere skal derfor være klædt på til at håndtere krav og udfordringer og alle potentialer skal være i spil, så kommunen kan være på forkant med morgendagens opgaveløsning.

Vi har fire ambitioner, som præciserer, hvad vi kan, skal og vil styrke, for at kunne løse fremtidens opgaver. Det kræver modning og udvikling at indfri ambitionerne. En modning den strategiske HR-indsats bidrager med at skabe.

 • Ambition 1: Vi skal være på forkant og gå nye veje
 • Ambition 2: Vi vil skabe løsninger sammen
 • Ambition 3: Vi vil lære med, om og af andre
 • Ambition 4: Vi vil være effektive

De rette kompetencer

 • Vi temasætter strategisk og systematisk kompetenceudvikling som et fælles ansvar,
 • Vi efterser løbende vores model for tværgående kompetenceudvikling og vurderer, hvordan den understøtter strategisk og systematisk kompetenceudvikling,
 • Vi har fokus på værdien i udviklingssamtalerne (MUS, LUS, GRUS, SUS),
 • Vi sætter fokus på at opbygge organisatoriske kompetencer i forhold til tværgående arbejde, innovation, samskabelse og involverende processer.

Organisation, samarbejde og viden

 • For at understøtte en helhedsorienteret opgaveløsning og styrke arbejdet på tværs, har vi fokus på professionel faglighed og etablerer dialoger på tværs af arbejdspladser og faggrupper samt i MED,
 • Vi udvikler og koordinerer målinger af trivsel, arbejdsmiljø og ledelse,
 • Vi afprøver metoder til tværgående ide-udvikling forskellige steder i organisationen og arbejder i fællesskab med at dele viden og erfaringer på tværs af organisationen.

Kompetenceudviklingen i Gladsaxe Kommune hægtes op på kommunens overordnede mål. Kommunestrategiens otte målsætninger danner i den forbindelse et naturligt afsæt, også for kompetenceudviklingen af organisationen:

 • Levende by i vækst
 • Alle børn skal lære mere
 • Unge i uddannelse og job
 • Bydele i social balance
 • Flere borgere skal leve sundere
 • Alder ingen hindring
 • Klimabevidste valg
 • Økonomisk råderum

Læs mere om Gladsaxestrategien her

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback