Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Gladsaxejob - vi gør en forskel Din nye arbejdsplads Fravær ved barsel eller adoption

Fravær ved barsel eller adoption

Få et overblik over hvordan du kan holde din barsel.

Du er altid velkommen til at kontakte Strategi, Kommunikation og HR eller Økonomisk Sekretariat, hvis du har spørgsmål.

Vi ønsker dig en god barsel.

Som mor har du ret til fravær med løn 8 uger før det tidspunkt, hvor lægen har bestemt en ultralydsfastsat terminsdato. Din leder skal have vandrejournalen hurtigst muligt og senest 3 måneder før forventet fødsel.

Afholdelse af barselsorlov skal aftales med din leder. Du har modtaget et brev med et link til vores elektroniske barselsskema. Du skal udfylde denne senest 8 uger efter fødslen. Derefter sendes blanketten til godkendelse hos din leder.

Som mor har du ret til fravær med løn i 14 uger efter fødslen.

I de 2 første uger har du pligt til fravær.

Far har ret til fravær med løn i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Efter den 14. uge efter fødslen har mor og far en individuel ret til forældreorlov i 32 uger (dvs. i alt 64 uger), men I har kun ret til dagpenge i 32 uger til sammen.

Ud af de 32 ugers forældreorlov, reserveres 6 uger med løn til mor, 7 uger med løn til far og 6 uger med løn til fri fordeling mellem jer, hvis både mor og far er ansat i en kommune/region.

Eksempel 1:

Hvis det kun er mor der er ansat i en kommune, kan hendes barsel se således ud:

 • 14 uger med løn
 • 6 uger med løn (forbeholdt mor)
 • 6 uger med løn (fælles uger til deling)
 • 20 uger uden løn, men med dagpenge

I alt 26 uger med løn og 20 uger uden løn, men med dagpenge.

Den orlov far holder modregnes i dagpengeugerne.

Eksempel 2:

Hvis det kun er far der er ansat i en kommune, kan hans barsel se således ud:

 • 2 ugers fædreorlov
 • 7 uger med løn (forbeholdt far)
 • 6 uger med løn (fælles uger til deling)

I alt 15 uger med løn.

Som far der er ansat i Gladsaxe Kommune skal du selv kontakte din leder for at få tilsendt en elektronisk barselsblanket. Du skal udfylde denne senest 8 uger efter fødslen. Derefter sendes blanketten til godkendelse hos din leder.

I kan vælge at forlænge forældreorlovens 32 uger til 40 uger eller 46 uger. Begge forældre kan afholde dele af den forlængede orlov.

Ønsker du at forlænge din forældreorlov, kan du modtage nedsatte dagpenge i den periode, hvor du ønsker forlængelsen. Det betyder, at forlænger du 32 ugers orlov til 40 ugers orlov, strækkes dagpengene ud over den forlængede periode. Du skal selv kontakte Udbetaling Danmark og oplyse at du afholder forlænget orlov.

Hvis du vælger at forlænge forældreorloven, anbefaler vi, at det sker efter den lønnede del af din orlov. Herved sikres du fuld løn i hele forældreorlovsperioden og herefter nedsatte dagpenge i den ulønnede del af forældreorloven.

Det er ikke muligt både at udskyde og forlænge orloven.

Du har mulighed for at udskyde forældreorloven. Der findes to forskellige typer af udskydelse.

 • Retsmæssig udskydelse: den ene forældre kan udskyde 8-13 uger af forældreorlovens 32 uger. Ugerne skal holdes samlet. Afholdelse skal varsles med 16 uger. Retten bevares ved jobskifte.
 • Aftalt udskydelse: den ene forældre kan aftale at udskyde op til 32 uger. Ugerne kan afholdes drypvis. Afholdelse skal varsles med 8 uger. Aftalen bortfalder ved jobskifte, hvis der ikke indgås aftale med ny arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at udskudt orlov skal være afholdt inden barnet fylder 9 år.

Det er ikke muligt både at forlænge og udskyde orloven.

Du kan aftale med din arbejdsgiver at genoptage arbejdet delvist og bruge resten af din orlov til at arbejde nogle dage om ugen og holde orlov resten af tiden, eller arbejde færre timer hver dag.

Så længe du modtager løn eller dagpenge under din orlov, indbetales der pension.

Hvis du ønsker at holde ferie i forbindelse med din orlov, skal det aftales med din leder.

Strategi, Kommunikation og HR anbefaler, at ferien placeres enten efter den lønnede del af orloven eller efter dagpengeperioden.

Det skal fremhæves, at hvis du har valgt at forlænge orloven, kan du ikke holde ferie, før den samlede orlovsperiode er slut.

Du optjener ret til ferie med løn under barsels/forældreorlov, både i den lønnede del og i perioden på dagpenge. Det er dog under forudsætning af, at du ikke fratræder din stilling, da reglerne så er anderledes.

Ferie, som du ikke får afholdt inden eller under din barsel, kan udbetales eller overføres til næste ferieår, efter aftale med din leder.

Du har i kalenderåret ret til 2 omsorgsdage pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år.

Har du ikke afholdt omsorgsdagene inden årets udløb bortfalder de.

Er du forhindret i at afholde omsorgsdagene pga. barselsorlov, kan de overføres til det efterfølgende år.

Der gælder de samme regler ved adoption som ved barsel. Eneste undtagelser er; at både moderen og faderen har ret til fravær i 4 uger med løn i forbindelse med afhentning af barnet i udlandet. Retten til fravær med løn kan forlænges med 4 uger, hvis forlængelsen af opholdet skyldes omstændigheder i afgiverlandet og ikke adoptanten.

Ved afhentning i Danmark har den ansatte ret til fravær med løn i op til 1 uge inden modtagelsen af barnet under forudsætning af, at adoptanten opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback