Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Gladsaxe Byarkiv Undervisning Skolernes historie Gamle dokumenter om skolerne i Gladsaxe

Gamle dokumenter om skolerne i Gladsaxe

Byarkivet har cirka 10 hyldekilometer gamle papirer og protokoller. Her findes blandt andet mange spændende papirer, som kan fortælle om skolerne i Gladsaxe. Vi viser nogle af de papirer, som præsten skrev, når han havde været på tilsyn på skolerne. Præsten holdt øje med både skolelærernes undervisning af børnene, og hvor dygtige børnene faktisk var. Vi viser jer også et enkelt håndskrevet, originalt papir. Så kan I se, hvordan det ser ud. Men ikke ret mange i dag kan faktisk læse håndskrifterne fra 1800-tallet. Så det meste her, er renskrifter af originalerne. De er heller ikke helt nemme at læse, for nok er det normale bogstaver, men det er gamle stavemåder og gamle ord!

Journal over skolebesøg i Gladsaxe, Bagsværd, Buddinge og Herlev Skoler, samt Hjortespringets Skole 1805 - 1823

Gladsaxe Skoles Embedsbog (Alle cirkulærer fra 1809 til 1900 er her renskrevet. Dvs. renskriveren har ikke gjort, som man gør i dag, nemlig fulgt datidens retsskrivning incl. store begyndelsesbogstaver i navneord mv., men gjort det nemmere for sin egen tid at læse det. Renskriveren har lavet det her omkring 1950, så der er stadig dobbelt a i stedet for å.)

Skoleanordningen af 1814 (loven)

Cirkulære fra 1814 (hvordan skulle loven udøves i virkeligheden? Her gives en række svar. Og konkrete bud på, hvordan skoledagen burde forme sig for hvert barn).

Skoleskema for 1. klasse (sommerskolen). Skemaet er trukket ud af cirkulæret fra 1814. I cirkulæret er også to andre skemaer. Et, der gik fra pløjetid til høst og ét, der skulle bruges om vinteren. Så vidt vides, brugte Gladsaxes tre skoler de skemaer, som cirkulæret foreskrev. Der var mulighed for at lave lokale forandringer i mindre målestok, men vi kender ikke til at den slags er forekommet i Gladsaxe.

Cirkulære fra 1819 (hvordan gik det egentlig med skolereformens indførelse i amtets skoler? Fem år efter satte amtsskoleprovsten sig ned og sammenfattede sine erfaringer i et cirkulære til præsterne. Præsterne førte tilsyn med skolerne, børnene og ikke mindst lærerne. Præsterne og skolelærerne var ofte landsbyernes eneste lærde, de omgikkes privat. Hvis en lærer ikke opfyldte sine pligter skulle præsten påtale det. Det gav anledning til interessekonflikter, og det kan tydeligt læses ud af cirkulæret).

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback