Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Gladsaxe Byarkiv Oplysning om private forhold Kommunale arkivalier

Kommunale arkivalier

Hvad finder du i kommunearkivet?

I kommunearkivet har vi papirdokumenter, som fylder ca. 10 hyldekilometer. Her findes der mange spændende kilder, som kan belyse den lokale og kommunale historie, eksempelvis:

Sognerådets forhandlingsprotokoller fra 1848 til i dag. Her kan du bl.a. læse de forskellige afgørelser, som var med til at udvikle Gladsaxe Kommune fra en landkommune til en moderne/digital forstadskommune.
Forhandlingsprotokol for Værgerådet 1905 – 1928. Formålet med Værgerådet var at varetage forsorgen for unge kriminelle, som var fritaget for almindelig straf, men også at gribe ind med tvangsfjernelse i tilfælde af, at børn og unge udviste dårlig opførsel, var udsat for forældrenes vanrøgt eller mishandling.
Regnskabsbog for Hjælpekassen 1907 – 1927. Hjælpekassen skulle yde værdigt trængende hjælp uden fattighjælpens indskrænkninger i deres borgerlige rettigheder. Det var mest midlertidigt arbejdsløse, der fik hjælp af hjælpekasserne.
Mere moderne sager som bistandssager, dagpengesager, pensionssager og administrative sager.

Du kan finde en oversigt over de kommunale arkivalier i Gladsaxebasen.

Arkivaren med digitale arkivalier i den ene hånd og en gammel protokol i den anden

 

 

 

 

 

I kommunearkivet har vi også it-arkivalier

Gladsaxe Kommune har en 100 procent digital sagsbehandling. Det betyder, at de gamle papirsager løbende bliver afskaffet til fordel for ca. 130 it-systemer, som holder styr på al sagsbehandling og administration, der foregår i kommunen.

Mange af de data, som indtastes i systemerne, er ikke værd at gemme for eftertiden. De har kun deres værd i en vis årrække. Men ca. 20 systemer skal bevares, og det sørger Gladsaxe Byarkiv for. En speciel slags kopi bliver taget af systemerne i intervaller af 5 år og afleveret til Byarkivet, og dermed bliver det elektroniske arkiv langsomt større.

Hvordan sikrer vi de kommunale arkivalier?

I Kommunearkivet er der ansat to medarbejdere, som renser, pakker og registrerer alle de kommunale arkivalier, så vi kan finde dem til dig.
 
Ifølge Arkivloven er det ikke alle kommunale sager, der skal gemmes. Vi foretager derfor årligt kassation af de sager, som der ikke længere er brug for i kommunen. Vi bevarer dog mange af arkivalierne. For eksempel bliver alle sager på personer, som er født den første i hver måned gemt for altid, således at disse kan bruges til forskning om 75 år.

Vi stiller arkivalierne til rådighed for myndigheder og offentligheden, samt formidler Gladsaxe Kommunes historie.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback