Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Gladsaxe Byarkiv Oplysning om private forhold Folkeregisterkort

Folkeregisterkort

Gladsaxe Byarkiv kan undersøge folkeregisterkort for Gladsaxe Kommune for perioden fra 1924 til 1978 mod betaling.

Folkeregisterkort 1924-1978 - Hvilke oplysninger indeholder de?

 • Folkeregistrene indeholder bopælsoplysninger og andre personrelaterede oplysninger.
 • Folkeregisterkortene er forløberen for CPR-registret.
 • Gladsaxe Byarkiv har modtaget folkeregisterkort for perioden 1924-1978 fra Gladsaxe Kommune. 
 • Oplysninger nyere end 1978 skal som hovedregel søges på Folkeregisteret i Borgerservice i kommunen.

Det skal du vide på forhånd

Arkivet skal bruge en række oplysninger for, at undersøgelsen kan iværksættes. Følgende oplysninger er nødvendige:

 • Angivelse af, hvornår personen har opholdt sig i kommunen
 • Navn på den eftersøgte person (fulde navn samt eventuelle tidligere navne)
 • Personens fødselsdato

Omhandler undersøgelsen en gift kvinde, skal ægtefællens navn i den relevante periode også oplyses. Følgende oplysninger er ønskelige:

 • Forældres navne
 • Bopælskommune ved det 15. år
 • Bopælskommune i 1978
 • Adresseoplysninger i øvrigt

Det må du se

Folkeregisterkort rummer oplysninger om private forhold.
Fristen for, hvornår arkivalierne bliver umiddelbart tilgængelige, bestemmes af arkivloven.
Folkeregistre indeholder oplysninger om rent private forhold.
De er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Oplysninger om andre personer

På grund af folkeregisterkortenes anvendelighed for blandt andre slægtsforskere er det muligt at bestille en undersøgelse med henblik på at få en række oplysninger fra folkeregisterkortene.

Adgangen til oplysninger i folkeregisterkortene er dog betinget af, at den person, man ønsker oplysninger om, er død, samt at oplysningerne er ældre end 30 år og ikke findes i CPR.

Er kriterierne for adgang opfyldt, kan du få følgende oplysninger om den efterspurgte person:

 • Samtlige navne
 • Fødselsdato og sted
 • Civilstandsdatoer og sted
 • Adresser med angivelse af til- og fraflytningsdatoer
 • Slægtsskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn og fødselsdato

Vær opmærksom på, at det ikke gælder for nulevende slægtninge.

Via folkeregisterundersøgelsen kan vi undersøge en persons adresser indtil 1978 og efterfølgende henvises til folkeregistret i den pågældende kommune, som vurderer, om den nuværende adresse må oplyses.

Vilkår for undersøgelsen

Gladsaxe Byarkiv vil på baggrund af de modtagne oplysninger gennemgå de relevante folkeregisterkort med henblik på at finde de ønskede oplysninger.

Undersøgelsen foretages på følgende vilkår

Gladsaxe Byarkiv undersøger de relevante folkeregisterkort for personen og finder de oplysninger, der er registreret på kortene i Gladsaxe Kommune.
Er personen flyttet til en anden kommune, oplyses det til hvilken kommune.
Herefter kan ansøgeren kontakte Rigsarkivet (Statens Arkiver) eller den pågældende kommune for yderligere oplysninger om personen.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback