Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Anlægsprojekter Søborg Hovedgade Fornyelsen af Søborg Hovedgade

Fornyelsen af Søborg Hovedgade

Fornyelsen af Søborg Hovedgade

Søborg Hovedgade - fra gaderum til byrum

Gladsaxe Byråd har besluttet at renovere Søborg Hovedgade. Kommunen udfører derfor 1. etape af fornyelsen af Søborg Hovedgade fra januar 2023 til april 2024. Etapen går fra Dyssegårdsvej til Runebergs Allé. Fornyelsen vil give en mere attraktiv gade med mulighed for mere byliv gennem begrønning og opholdsmuligheder. Der laves ny smallere vejbane, bredere cykelstier og fortove. Vi går fra gråt til grønt. Derfor er mange af arealerne uden hård belægning, men med grus, træer og planter, som er godt for biodiversiteten og for bylivet. Samtidig vil gaden blive mere tryg med flere krydsningsmuligheder og hastigheden bliver nedsat til 40 km/t.

Fornyelsen omfatter:

  • bredere fortove, tryggere cykelsti, smallere vejbane
  • nye midterheller med træer
  • ny belysning
  • flere bænke og mere mulighed for ophold
  • flere træer og mere beplantning langs vejen

Link til tegning med det samlede område over fornyelse af Søborg Hovedgade.


Sådan bliver fremtidens handelsgade

Fornyelsen af Søborg Hovedgade tager udgangspunkt i at skabe en fremtidens handelsgade med bedre mulighed for ophold og byliv. Der skal være grønt, mindre støjende og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Gaden skal indbyde til, at man bliver lidt længere og gør sine indkøb og drikker sin kaffe i gaden. Der vil være et særligt fokus på at tilgodese de svage trafikanter både i forbindelse med gadens udformning og opholdsmuligheder.

Renoveringen er 1. etape af den samlede fornyelse af Søborg Hovedgade. De efterfølgende etaper vil blive udført efter samme principper og med samme fokus på byliv og trafikhåndtering som 1. etape. 2. etape af fornyelsen, forventes at starte i 2026.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback