Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Anlægsprojekter Buddinge Byport – Sundheds- og Beskæftigelseshus

Buddinge Byport – Sundheds- og Beskæftigelseshus

Buddinge Byport er et nyt område ved den gamle politistation, som skal være et byområde af høj arkitektonisk kvalitet, der afspejler Gladsaxe Kommunes mål for arkitektur og bæredygtighed.

I 2017 købte Byrådet den tidligere politistation på Fremtidsvej 1, fordi den, med sin centrale placering, kunne medvirke til at indfri et stort byudviklingspotentiale i kommunen. Det blev besluttet at placere et nyt planlagt sundhedshus på en del af grunden, og i 2018 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence for den samlede ejendom nu kaldet ”Buddinge Byport”. Konkurrencen blev vundet af AART Architects, og den resulterede i et valg af et kombineret sundhedshus- og beskæftigelseshus på den nordlige del af ejendommen, tættest på Buddinge Station, og et privat projekt med erhverv og boliger på den sydlige del af grunden. Denne del blev solgt til Nordstern i 2021, som efterfølgende afholdt en arkitektkonkurrence for deres del vundet at Danielsen Architects.

Nordstern er en entreprenørvirksomhed, som i dag har deres Københavnske kontor, i et kontorhotel på Vandtårnsvej. De har længe været på udkig efter en god beliggenhed til et nyt bæredygtigt og moderne Nordstern-domicil. Da deres hovedleverance er boliger, passer det fint, at de også skal bygge et bagvedliggende seniorbofællesskab, som kan fungere som showcase for deres forretning. Seniorbofællesskabet vil bestå af ca. 35 boliger til +50 segmentet, og det vil være centreret om et nærmere defineret fællesskab med fælleskøkken og tagterrasse med drivhus.

Formålet med et Sundheds- og Beskæftigelseshuset er at skabe borgernes samlede indgang til det kommunale sundheds- og beskæftigelsesområde frem for en række særskilte enheder og indsatser.

Det fælles hus skal understøtte Gladsaxestrategiens vision ved at skabe synlighed og tilgængelighed af sundhedsområdets tilbud blandt kommunens borgere, samt ved at bidrage til en mere helhedsorienteret og koordineret tilgang til den enkelte borger via tværfaglig videndeling og indsigt blandt medarbejderne på de to områder.

Huset er for alle borgere i alle faser af livet, men skal have et særligt fokus på de borgere, der har størst behov for hjælp og støtte til at mestre egen sundhed og beskæftigelse. Huset skal åbne sig mod lokalsamfundet og være et attraktivt sted for både virksomheder og civilsamfund at anvende til sundheds- og beskæftigelsesrelaterede aktiviteter.

Udover visionen for det fælles hus, er der også et særskilt formål med at etablere et samlet hus for sundhedsområdet. Formålet er at sikre, at flere af Gladsaxes borgere lever sundere, mestrer deres egen sundhed og hverdagsliv samt bliver så selvhjulpne som muligt. Et samlet hus skal skabe én indgang for borgerne til det nære sundhedsvæsen. Dermed skal huset udgøre et centralt element i borgernes oplevelse af øget sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i det nære sundhedsvæsen, samt skabe overblik og tilgængelighed til sundhedstilbuddene for alle kommunens borgere.

Der er tilsvarende et særskilt formål med at samle beskæftigelsesområdet under ét tag. Med et nyt og moderne hus for beskæftigelsesområdet vil vi skabe de bedst mulige rammer for at støtte flere Gladsaxeborgere i at skabe en selvstændig og meningsfuld tilværelse gennem arbejde. Et samlet hus vil skabe én indgang til kommunens beskæftigelsesrettede indsatser og sikre, at vi kan tilbyde den enkelte borger en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats - hvad enten borgeren umiddelbart er klar til at påtage sig et job eller befinder sig længere fra arbejdsmarkedet og har behov for særlig støtte. Huset skal samtidig invitere andre relevante aktører, herunder særligt virksomheder, til at indgå i et tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune om beskæftigelsesindsatsen. Huset skal således være en platform for samarbejde på tværs og på den måde bidrage til at sikre et velfungerende arbejdsmarked og bæredygtig vækst i Gladsaxe og omegn.

Buddinge Byport skal være et nyt sted i Gladsaxe Kommune, som alle borgere skal kunne få glæde af.

Med udgangspunkt i retningslinjerne for GladsaxeLiv skal et levende og grønt miljø danne ramme om Sundheds- og Beskæftigelseshuset og et nyt privat boligbyggeri. Området skal fremstå som en helhed, hvor en grøn kile skal binde området sammen og invitere byens borgere ind til ophold og bevægelse. 
Lokalplanen for Buddinge Byport i Buddinge Kvarter, lokalplan 279, kan ses her.

Området er i dag præget af den støttemur, der optager terrænspringet mellem Buddingevej og Nordvad. Med det nye projekt bliver området bearbejdet, så grunden kommer i niveau med de omkringliggende veje, og støttemuren kan fjernes. Det vil skabe bedre sammenhæng og gøre det mere trygt at færdes i området omkring stationen, da der kommer mere liv og flere øjne på gaden. Bebyggelserne vil blive samlet omkring en beplantet kile, som åbner op mod Buddingevej med et trappe-rampeforløb. Dette forløb skaber forbindelse op til Nordvad, hvor kilen flader ud og giver plads til et nyt byrum i læ af Sundheds- og Beskæftigelseshuset.

Et vigtigt mål med området er desuden at skabe åbne stueetager mod Buddingevej og langs kilen, så der kan ske en udveksling mellem livet indenfor i bygningerne og livet på gaden. Her skal der være ekstra høje stueetager, og facadematerialet skal fortrinsvis bestå af klart glas. For også at skabe et aktivt og udadvendt liv i stueetagen har Nordstern placeret kantinen i deres nye domicil i gadeplanet ud mod Buddingevej. Kantinen vil også fungere som offentlig café og som muligt samlingssted for seniorbofællesskabets beboere. Sundheds- og Beskæftigelseshuset vil have apotek, foyer, medarbejderkantine, auditorium og lignende faciliteter i stueetagen og for begge projekter vil kontorer med mere blive placeret på de øvre etager. Alle tre byggerier vil få tagterrasser. For Nordsterns vedkommende vil det være til henholdsvis medarbejdere og beboere, hvor Sundheds- og Beskæftigelseshuset vil få to tagterrasser med arealer til genoptræning. Der vil ligeledes blive mulighed for træningen i den lille park mellem den nuværende politistation og de bagvedliggende rækkehuse på Nordvad. Parken vil også kunne bruges rekreativt af naboer og besøgende.

 • 2017: Byrådet besluttede at købe ejendommen på Fremtidsvej
 • 2018: Det besluttes at flytte sundhedshuset til Fremtidsvej og at udskrive en idekonkurrence.
 • 2019: Der afholdes en idékonkurrence om området. Byrådet udpegede AART architects m.fl., som vinder af den afholdte idékonkurrence.
 • 2020: Byrådet besluttede at der etableres et Sundheds- og Beskæftigelseshus i en ny kommunal bygning på Fremtidsvej. Plan for Sundheds- og Beskæftigelseshuset udarbejdes og rådgiverudbud udføres.
 • 2021: Der er indgået kontrakt med Arkitema/Cowi om at forestå bygherrerådgivningen og tegne et dispositionsforslag.
 • 2022: Projektet er sendt i udbud og vindende totalentreprenør er Nordstern, med underrådgiver Henning Larsen og Rambøll
 • 2023: Det forventes at totalentreprenøren begynder nedrivningsarbejderne
 • 2024: Det forventes at råhuset er rejst og facaderne er lukket.
 • 2025: Det forventes at apteringen af det indvendige udføres og totalentreprenøren færdigstiller byggeriet.

Se forhenværende Social- og Sundhedsdirektør Ulrich Schmidt-Hansen fortælle om det nye sundheds- og beskæftigelseshus

Se bychef Britt Vorgod Pedersen fortælle om den nye kile

Se bychef Britt Vorgod Pedersen fortælle om den nye park

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback