Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Leverandør til kommunen Procedurer om udbud af byggeopgaver

Procedurer om udbud af byggeopgaver

Gladsaxe Kommune udbyder løbende en lang række bygge- og vedligeholdelsesopgaver i de kommunale bygninger.

Opgaver og udbud varetages af kommunens Ejendomscenter.

Gladsaxe Kommune anlægger følgende praksis ved udbud af opgaver:

Gladsaxe Kommune udbyder opgaverne under følgende målsætninger,

  • Udførelsen af de enkelte opgaver konkurrenceudsættes med henblik på at opnå bedste pris og kvalitet
  • Hver opgave udbydes til udførelse i fast pris og tid
  • Mange forskellige leverandører får lejlighed til at byde på opgaver
  • Opgaverne er i videst muligt omfang egnet til små og mellemstore virksomheder

Lovgrundlag

Opgaven skal i EU-udbud.

Praksis

Opgaven udbydes normalt som hovedentreprise til 5-6 leverandører efter prækvalifikation.

Lovgrundlag

Opgaven skal udbydes i licitation.

Praksis

Opgaven udbydes i offentlig licitation eller begrænset licitation. De fleste opgaver udbydes som hovedentreprise i begrænset licitation til 4-6 leverandører.

Lovgrundlag

Opgaven skal udbydes i licitation eller underhåndsbud.

Praksis

Opgaven udbydes i underhåndsbud til 2-3 leverandører eller i begrænset licitation til 3-6 leverandører. Opgaver mindre end ca 1 mio. kr. normalt i underhåndsbud, og opgaver større end ca 1 mio. kr. normalt i licitation.

Lovgrundlag

Der er ingen lovbestemmelser på området.

Praksis

Opgaver større end 50.000 kr udbydes i underhåndsbud til 2-3 leverandører.

Opgaver mindre end 50.000 kr udbydes normalt i underhåndsbud til 1-2 leverandører.

Reparationsopgaver mindre end 50.000 kr, hvor arbejdet ikke i praksis lader sig beskrive til tilbud med fast pris, tildeles en leverandør og afregnes efter medgået tid.

Større opgaver, der udbydes som hovedentreprise, annonceres med entreprenørliste på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Interesserede leverandører kan dermed søge at komme i betragtning som underentreprenører hos de indbudte entreprenører.

Mindre og mellemstore opgaver, der udbydes i underhåndsbud eller begrænset licitation, udbydes gennem Gladsaxe Kommunes Udbudsportal. Udsendelse af udbud og afgivelse af tilbud sker gennem Udbudsportalen.

Interesserede leverandører kan oprette sig med en firmaprofil i Udbudsportalen, hvorefter de kan inviteres til tilbudsgivning. Mange virksomheder er interesserede leverandører, så Gladsaxe Kommune kan ikke garantere, at nogen inviteres til tilbudsgivning inden for et bestemt tidsrum efter oprettelse af firmaprofil.

Når man opretter en firmaprofil, skal man oplyse, hvor store opgaver (økonomisk omfang) man kan påtage sig, samt hvilke fagområder der kan tilbydes. Man skal vælge den eller de faggrupper, som virksomheden selv kan levere ydelser inden for. Hvis man tillige gerne vil levere ydelser inden for andre faggrupper som hovedentreprenør, skal man supplere med at vælge ”hovedentreprenør”.

Man opretter en firmaprofil på Udbudsportalen

Hvis der i denne forbindelse er spørgsmål eller behov for assistance, kan Ejendomscenteret kontaktes via ejendomme@gladsaxe.dk.

Ejendomscentret

Rådhus Allé 7
2860 Søborg
ejendomme@gladsaxe.dk

Ring til os

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback