Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Veje og trafik Hovedstadens Letbane Trafikomlægninger og gravearbejder

Trafikomlægninger og gravearbejder

Fold de enkelte punkter ud for at læse mere om de arbejder, der er i gang netop nu eller begynder snart. I den indledende fase er der især tale om gravearbejder for at flytte ledninger i jorden, før selve anlægsarbejdet på letbanen kan starte. Ledningsomlægningerne vil ofte give trafikomlægninger, fordi vejarealer skal graves op.

Oversigtskort over trafikomlægningen


Letbanearbejdet ved Dynamovej, Batterivej og Gladsaxe Ringvej går ind i en ny fase, da det er nået til ombygningen af midten i krydset.

Varighed

Arbejdet var oprindeligt varslet til at begynde i starten af uge 22, men er udskudt til at starte mandag 10. juni og ventes at vare i ca. ni uger til midt august 2024.


Forventet påvirkning

Midten af krydset bliver afspærret, så krydset kommer til at fungere som to T-kryds eller med andre ord en lang oval rundkørsel. Der vil være vendepunkter ved henholdsvis Sydmarken og lige før motorvejsbroen.


Adgangsforhold for bilister:

Når Hovedstadens Letbane går i gang med arbejdet og rundkørslen er etableret, er det ikke muligt at svinge til venstre i krydset samt køre mellem Dynamovej og Batterivej. Der vil være følgende adgangsveje til og fra Dynamovej/Batterivej ved Gladsaxe Ringvej:


Adgangsforhold ved Dynamovej:

  • Fra Dynamovej til Buddinge: Hvis du skal fra Dynamovej til Buddinge, kan du fortsat dreje højre ud til Gladsaxe Ringvej.
  • Til Dynamovej fra Buddinge: Her skal du fortsætte ad Gladsaxe Ringvej og benytte det midlertidige vendepunkt lige før Motorring 3.
  • Fra Dynamovej til Herlev: Her skal du dreje til højre ad Gladsaxe Ringvej og benytte det midlertidige vendepunkt ved Sydmarken og køre tilbage ad Gladsaxe Ringvej.
  • Til Dynamovej fra Herlev: Hvis du skal til Dynamovej fra Herlev, kan du fortsat dreje højre ind fra Gladsaxe Ringvej.


Adgangsforhold ved Batterivej:

  • Fra Batterivej til Buddinge: Her skal du dreje til højre ad Gladsaxe Ringvej og benytte det midlertidige vendepunkt lige før Motorring 3.
  • Til Batterivej fra Buddinge: Hvis du skal til Batterivej fra Buddinge, kan du fortsat dreje højre ind fra Gladsaxe Ringvej.
  • Fra Batterivej til Herlev: Hvis du skal fra Batterivej til Herlev, kan du fortsat dreje højre ud til Gladsaxe Ringvej.
  • Til Batterivej fra Herlev: Her skal du fortsætte ad Gladsaxe Ringvej og benytte det midlertidige vendepunkt ved Sydmarken.


For cyklister og fodgængere vil der blive etableret en midlertidig overgang over Gladsaxe Ringvej, så de kan komme mellem Dynamovej og Batterivej.

Det er vigtigt, at du følger skiltningen i området og overholder afspærringerne, så du ikke kommer ind på vores arbejdsområder. Så passer vi både på byggearbejderne og dig, mens vi bygger.


Hold dig opdateret på trafikken

gladsaxe.dk/trafikinfo kan du se, hvordan du kan holde dig opdateret på den aktuelle trafiksituation


Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller telefon 72 42 45 00.

Inden længe begynder letbanearbejdet i midten af Gladsaxe Ringvej mellem kommunegrænsen til Herlev og motorvejsrampen ved Bauhaus. Ved Præstebrovej skal Hovedstadens Letbane arbejde på hjørnet mod Herlev hvor der skal udføres afvanding, belysning og færdiggørelse af vej og cykelsti.


Varighed

Arbejdet ventes at begynde i uge 15. Gladsaxe Kommune kender endnu ikke sluttidspunktet.


Forventet påvirkning

På strækningen fra kommunegrænsen til motorvejsrampen ved Bauhaus er trafikken lagt ud på de nye permanente placeringer. På hjørnet ved Præstebrovej ledes trafikken uden om arbejdsområdet.


Fodgængere og cyklister ledes på ydersiden af arbejdsområdet, hvilket betyder at der vil være enkeltrettet cykelsti i hele perioden.


Størstedelen af anlægsarbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som periodevis vil støje. Arbejdet udføres som udgangspunkt på hverdage kl. 7-22.


Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller telefon 72 42 45 00.

I slutningen af uge 12 går letbanearbejdet ved Gladsaxe Møllevej og Gladsaxe Ringvej ind i en ny fase, da Hovedstadens Letbane er nået til ombygningen af midten i krydset. De skal forberede krydset til skinnearbejdet og lægge slabtracks, som er betonelementer til skinnerne. 

Varighed

Hovedstadens Letbane forventer at spærre midten af krydset fredag 22. marts tidligt om morgenen. Arbejdet og afspærringen vil vare i tre måneder frem til slutningen af juni, forventes det.

Forventet påvirkning

Når midten af krydset er afspærret, vil krydset komme til at fungere som to selvstændige T-kryds på hver side af arbejdsområdet. Det betyder, at det kun er muligt at køre højre ind og højre ud. Hvis man normalt ville lave et venstresving eller køre på tværs mellem Gladsaxe Møllevej, bliver bilister henvist til omkørsel via U-vending ved Sydmarken og Tobaksvejen. 

Der vil blive etableret midlertidige overgange til fodgængere og cyklister på tværs af Gladsaxe Ringvej tæt på krydset. 

Du kan se de kommende ændringer på ovenstående kort. Overgangene for cyklister og fodgængere er markeret med blåt.

Selve arbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som periodevis vil støje, ligesom der vil være støj fra arbejdskøretøjer.

Hovedstadens Letbane og deres entreprenør beklager de gener, arbejdet kan give.

Hovedstadens Letbane skal gøre klar til at lægge skinner og betonelementer i midten af rådhuskrydset, hvor Buddinge Hovedgade, Buddingevej, Søborg Hovedgade og Gladsaxe Ringvej mødes.

Varighed

Arbejdet udføres i perioden fra 11. marts 2024 og omkring tre måneder frem, altså forventeligt til midten af juni 2024.

Forventet påvirkning

OBS: Gladsaxe Kommune blev tirsdag 12. marts opmærksomme på, at buslinje 6A ikke stoppede ved en lang række stoppesteder i Gladsaxe som følge af uenighed mellem Movia og buslinjens operatør. Busserne benytter siden 16. marts igen de ordinære ruter og betjener igen stoppestederne på Søborg Hovedgade.

Arbejdet gør det nødvendigt at spærre for trafik direkte mellem Søborg Hovedgade og Buddinge Hovedgade hvor der i stedet bliver omkørsel.

Fra Søborg Hovedgade til Buddinge Hovedgade er der omkørsel via højresving ad Buddingevej og U-vending ved Fremtidsvej.

Fra Buddinge Hovedgade til Søborg Hovedgade vil der være omkørsel via højresving ad Gladsaxe Ringvej og U-vending ved krydset ved Gladsaxevej.

Cyklister og fodgængere kan krydse fra Søborg Hovedgade til Buddinge Hovedgade og omvendt ca. 100 meter nord for krydset på Buddingevej og ca. 100 meter syd for krydset på Gladsaxe Ringvej.

Områdets busser kommer til at køre deres normale ruter, på nær linje 166, som bliver omlagt via Klausdalsbrovej. Ændringen vil fremgå af Rejseplanen.

Under arbejdet bliver der indkørsel forbudt fra Gladsaxe Ringvej til Tinghøjvej.

Hovedstadens Letbane arbejder også uden for normal arbejdstid for at kunne færdiggøre arbejdet hurtigst muligt. Det vil sige hverdage samt lørdage kl. 7-22 og søndage kl. 8-22.

Hold dig opdateret på trafikken

 gladsaxe.dk/trafikinfo kan du se, hvordan du kan holde dig opdateret på den aktuelle trafiksituation


Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller telefon 72 42 45 00.

Hovedstadens Letbane arbejder på Gladsaxe Ringvej ved motorvejsbroen over Hillerødmotorvejen.


Varighed

Det aktuelle arbejde ventes at vare fra uge 50 i 2023 til august 2024.


Forventet påvirkning

Under arbejdet er trafikken omlagt, så bilister kun kan svinge til højre på broen. Der er mulighed for U-vending tæt efter broen for bilister der skal mod Herlev, mens bilister der kommer fra Hillerød og skal mod Søborg anbefales at finde en anden rute.


 gladsaxe.dk/trafikinfo kan du se, hvordan du kan holde dig opdateret på den aktuelle trafiksituation

Hovedstadens Letbanes entreprenør skal forstærke viadukten i Kagsåparken, der løber under Ring 3. Efter arbejdet overtager Kagsåparkens Regnvandsprojekt området, hvilket du kan læse mere om på novafos.dk/kagsaa


Varighed

Hovedstadens Letbanes forstærkning af viadukten ventes at vare til midten af maj.


Forventet påvirkning

Når Hovedstadens Letbane spærrer viadukten, vil cyklister og fodgængere blive ledt ud på en omkørselsrute, som du kan se herunder.

Kort over omkørselsrute

Den blå linje er de afspærrede stier. Rød rute er omkørsel fra sydgående retning, mens sort rute er omkørsel fra nordgående retning. Undervejs i perioden vil cyklister og fodgængere opleve, at krydsningsmulighederne ændrer sig på Herlev Ringvej. Der vil altid være adgang over Herlev Ringvej, men der kan flyttes rundt på afspærring og overgange. Derfor anbefaler vi, at man holder ekstra øje med skiltningen i området.


Sideløbende med vores arbejde i viadukten, anlægger Kagsåparkens Regnvandsprojekt en adgangsvej til arbejdskørsel ved stien, der går mellem Herlev Ringvej og Kagsåparken. Det vil derfor heller ikke være muligt at benytte denne sti som fodgænger og cyklist. Den er også markeret med blåt på ovenstående kort.


Hold dig opdateret på trafikken

 gladsaxe.dk/trafikinfo kan du se, hvordan du kan holde dig opdateret på den aktuelle trafiksituation


Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller telefon 72 42 45 00.

Hovedstadens Letbane har siden efteråret 2022 arbejdet ved Motorring 3 ved Buddingevej, hvor de skal udvide og ombygge den eksisterende bro, så der bliver plads til letbanen. I marts 2024 er skinnerne lagt på broen, og nu er det kun signalanlæg og de sidste detaljer på kørebanerne, der mangler.


Varighed

Det nuværende arbejde ventes at vare til midten af maj 2024, men tidspunktet er usikkert.


Forventet påvirkning

Mens arbejdet er i gang, er der fortsat spærret for at dreje til venstre, når man kører af Motorring 3 til Buddingevej. Det er muligt at køre til højre og lave en U-vending kort efter i begge retninger for at komme tilbage i modsat retning.


Der er indkørselsforbud om morgenen ved Kong Hans Alle fra Valdemars Alle. Dette forbud opretholdes, indtil broen åbnes helt i midten af maj.

Tidligere på året gik Hovedstadens Letbane i gang med anlægsarbejdet på Buddingevej mellem

Gammelmosevej og Fort Alle ved kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk

Kommune i vejens højre side set mod Lyngby. Arbejdet er fortsat godt i gang, men i starten af oktober 2023 skifter arbejdet side til vejens venstre side. Der vil være cykelsti og fortov i højre side af vejen.

Det betyder, at trafikken lægges over i vejens højre side, men der ændres ikke på ensretningen, så den vil fortsat være ensrettet mod Lyngby. Derudover vil der stadig være spærret for gennemkørende trafik henover Motorring 3.


Varighed

Arbejdet forventes at vare frem til slutningen af maj 2024.


Forventet påvirkning

Når Hovedstadens Letbane er i gang med anlægsarbejdet, kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af omlægninger af trafikken, længere rejsetid og støj, hvis du bor eller arbejder i nærheden af anlægsarbejdet. Hovedstadens Letbane gør, hvad de kan, for at begrænse generne og informerer løbende om anlægsarbejdet.


Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 07.00 - 22.00 på hverdage.


Hold dig opdateret på trafikken

 gladsaxe.dk/trafikinfo kan du se, hvordan du kan holde dig opdateret på den aktuelle trafiksituation


Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller telefon 72 42 45 00.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback