Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Unge Uddannelse for unge STU - Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

STU - Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

STU er en forkortelse for Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Det er et tre-årigt forløb, der retter sig mod unge med særlige behov, og som ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Det er målet, at de unge i STU opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU er et visiteret tilbud. Visitationen er delt i to dele; en målgruppevurdering og en stedplacering.

Det er uddannelsesvejlederen i Ungeenheden Gladsaxe, der udarbejder en indstilling til STU og fremlægger denne for visitationsudvalget i Gladsaxe kommune. Det er visitationsudvalget, der beslutter om den unge er i målgruppen for STU og som træffer endelig afgørelse samt STU-skole. Visitationsudvalget består af udvalgte ledere og fagfolk fra handicap-, social-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne i kommunens forskellige forvaltninger. 

For at skrive indstillingen til STU, inddrager Uddannelsesvejlederen dig og dine forældre i vejledningssamtaler, hvor der lyttes til dine ønsker til en ungdomsuddannelse. Uddannelsesvejlederen skal have samtykke fra dig og dine forældre til at indsamle dokumentation om din skolehistorik og din generelle udvikling. Dette for at beskrive både dine potentialer og udfordringer til vurderingen af, om du er i målgruppen til STU.

Er du over 18 år, så skal uddannelsesvejleder også have dit samtykke til at dine forældre inddrages i arbejdet med indstillingen.

Når det er afgjort, at du er i målgruppen til STU, så starter en proces, hvor uddannelsesvejlederen sammen med dig, skal finde den rette skole. Gladsaxe kommune er en del af et større samarbejde med flere af Københavns omegnskommuner, som i et samlet udbud har inviteret både interne kommunale tilbud og private aktører til at byde ind og lave STU- uddannelser, som vi visiterer til. Dette samarbejde sikrer, at der er et bredt udvalg af STU-skoler med forskelligt indhold og temaer.

Det er uddannelsesvejlederen, der sammen med dig og dine forældre, står for at vælge den rette STU skole til dig. Det er visitationsudvalget, der godkender bevillingen til det valgte sted.

Inden opstart i STU, udarbejder uddannelsesvejleder en uddannelsesplan i samarbejde med dig og dine forældre. Den fastlægger det konkrete indhold i dit STU-forløb og beskriver hvilke mål der er for dig i din STU-uddannelse. Uddannelsesvejleder vil én gang om året, og ved behov, møde op på STU-stedet for at få status på, hvordan det går med dine mål. Hvis der er behov for justering af målene, så vil uddannelsesvejlederen sørge for dette.

Alle STU-skoler som Gladsaxe kommune samarbejder med, har med deres tilslutning til rammeaftalen i omegnskommunernes udbud af STU, forpligtet sig til at efterleve lovgivning og kvalitetskrav til STU. De har også forpligtiget sig til at medvirke til, at Gladsaxe kommune kan varetage sine tilsynsopgaver i henhold til STU-loven eller anden lovgivning så effektivt som muligt.

Der er ikke eksamener i STU. Ved afslutningen af uddannelsen får du et individuelt kompetencebevis, hvor det beskrives, hvilke kompetencer du har opnået, og hvilke ønsker du har efter uddannelsen.

Gennem hele din STU-uddannelse, har du tilknyttet en beskæftigelsesrådgiver fra Gladsaxe kommune. Beskæftigelsesrådgiveren følger dit forløb ved at deltage i statusmøder med dig og uddannelsesvejlederen på din STU-skole.

Når du er halvvejs i dit tredje år på STU-uddannelsen begynder beskæftigelsesrådgiveren at indsamle dokumentation for din udvikling og dit potentiale, så du ved afslutningen af STU ved, hvad dit næste skridt skal være.

Det kan være, du er klar til at prøve en længere praktik på en arbejdsplads, for at se om du kan arbejde? Eller du måske skal afklares i forhold til videre uddannelse med et forløb på FGU? Det er beskæftigelsesrådgiveren, der efter STU er med til at afklare, om du er i målgruppen for førtidspension, fleksjob, ordinær beskæftigelse eller måske videre uddannelse.

Så skal du/I kontakte Ungeenheden Gladsaxe og bede om at komme i kontakt med en uddannelsesvejleder der har ansvar for STU.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback