Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Unge Trivsel og sundhed for unge Unge med funktionsnedsættelse Hjælpemider til børn og unge Tilskud til høreapparat

Tilskud til høreapparat

Du kan både få hjælp til høreapparat i det offentlige og hos en godkendt, privat forhandler

Hvis du har mistanke om høretab, bør du kontakte en ørelæge eller høreklinik og få undersøgt din hørelse. Du behøver ikke henvisning fra din læge.

For at modtage tilskud til høreapparatbehandling skal du have en henvisning fra en ørelæge.

I de fleste tilfælde kan du vælge, om du vil købe et høreapparat hos en privat forhandler med offentligt tilskud eller få høreapparatet gratis via det offentlige. 

Vær dog opmærksom på, at hvis du lider af en særlig type af høretab, skal du henvises til en audiologisk sygehusafdeling, og du kan derfor ikke behandles på en privat klinik. 

Tilskuddet til høreapparat hos privat forhandler er: 

  • høreapparat på 1. øre på op til 4.386 kr. (2024)
  • høreapparat på 2. øre på op til 2.418 kr. (2024)

Du skal selv betale merprisen, hvis det bliver dyrere.

Når du har fået udleveret et høreapparat af det offentlige eller modtaget tilskud til privat behandling, kan du først få et nyt høreapparat eller et nyt tilskud, når der er gået fire år.

Der kan opstå særlige omstændigheder, som kan gøre, at du kan få udleveret et nyt høreapparat eller et nyt tilskud, inden de fire år er gået. Det kan fx være, at du har oplevet en markant forværring af hørelsen, eller at dit høreapparat er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

Det varierer fra region til region, hvorvidt du skal til en ørelæge, hvis du skal have genudleveret et høreapparat. Der er ikke lovkrav om dette.

Hvis du har spørgsmål til genudlevering eller udskiftning af dit høreapparat, kan du kontakte din region.

Batterier til høreapparater er gratis. Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside:

Folkepensionister og førtidspensionister (tilkendt før 2003) kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen. Læs mere under helbredstillæg.

Du kan se de aktuelle ventetider for høreapparatbehandling på de offentlige sygehuse på Mit Sygehusvalg.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lovgivning

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Selvbetjening

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback