Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Unge Trivsel og sundhed for unge Unge med funktionsnedsættelse Hjælpemider til børn og unge Boligindretning

Boligindretning

Gladsaxe Kommune yder hjælp til indretning af boliger til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Boligindretning

Hjælpen omfatter indretning af boligen, som er nødvendig for at gøre denne bedre egnet. Der kan være tale om opsætning af gelænder/greb, fjernelse af dørtrin, eller ændring af adgangsforhold.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, som alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Beslutning om bevilling træffes på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes behov.

En sagsbehandlende terapeut fra Visitationen vil i den forbindelse, efter aftale, aflægge et besøg hjemmet.

Ved behov for større boligindretninger, for eksempel tilbygning eller større ombygninger, vil det indgå i vurderingen, om der kan findes alternative løsninger, eventuelt flytning til en bedre egnet bolig. Er der tale om en ejerbolig, hvor boligindretningen medfører en forøgelse af boligens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte. 

Visitationen - Hjælp til borgere

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback