Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Unge Overgang fra barn til voksen

Overgang fra barn til voksen

Overgang fra børneområdet til voksenområdet

Fra du fylder 16 år, til du fylder 18 år, vil du blive indkaldt til en række møder, som skal sikre en god overgang fra børne- til voksenområdet.

Når du fylder 16 år

Når du fylder 16 år, får du og din familie en invitation til et møde, hvor vi taler om dit behov for støtte i fremtiden, om de muligheder og tilbud, der findes, og om, hvordan vi sammen sikrer en god overgang til voksenlivet for dig.

Mødet skal også danne grundlag for den plan, som bliver lagt for dig, inden du fylder 18 år.

Når du fylder 16 år

Når du fylder 16 år, får du og din familie en invitation til et møde, hvor vi taler om dit behov for støtte i fremtiden, om de muligheder og tilbud, der findes, og om, hvordan vi sammen sikrer en god overgang til voksenlivet for dig.

Mødet skal også danne grundlag for den plan, som bliver lagt for dig, inden du fylder 18 år.

Når du er 17,5 år

Når du er 17,5 år, bliver du og din familie inviteret til et møde, som tager afsæt i aftalerne fra 16-årsmødet. Vi drøfter din situation, om der er nogen ændringer siden sidst, og om aftalerne stadig er relevante for dig og din familie.

På mødet aftaler vi også, hvem der skal være tovholder for dig fremadrettet. De næste skridt aftales, og vi planlægger, hvornår der igen skal holdes møde.

Sagsbehandlingen af din sag overdrages først til voksenområdet, når du fylder 18 år.

Når du er 17,5 år

Når du er 17,5 år, bliver du og din familie inviteret til et møde, som tager afsæt i aftalerne fra 16-årsmødet. Vi drøfter din situation, om der er nogen ændringer siden sidst, og om aftalerne stadig er relevante for dig og din familie.

På mødet aftaler vi også, hvem der skal være tovholder for dig fremadrettet. De næste skridt aftales, og vi planlægger, hvornår der igen skal holdes møde.

Sagsbehandlingen af din sag overdrages først til voksenområdet, når du fylder 18 år.

Når du fylder 18 år

Det vigtigste at vide er, at der gælder andre regler, når du fylder 18 år og dermed er myndig. Det betyder blandt andet:

  • At din sag overdrages til voksenområdet.
  • At vi ikke længere automatisk involverer dine forældre i din sag. hvis du stadig gerne vil have, at dine forældre får informationer om din sag, har du mulighed for at udfylde en fuldmagt. På den måde kan dine forældre stadig være en del af din sag og kunne hjælpe dig. Det er kun dig, der bestemmer, om du vil involvere dem eller ej og give samtykke.
  • At du selv skal søge om hjælp til forsørgelse og økonomisk hjælp til de merudgifter, som din funktionsnedsættelse giver.

Når du fylder 18 år

Det vigtigste at vide er, at der gælder andre regler, når du fylder 18 år og dermed er myndig. Det betyder blandt andet:

  • At din sag overdrages til voksenområdet.
  • At vi ikke længere automatisk involverer dine forældre i din sag. hvis du stadig gerne vil have, at dine forældre får informationer om din sag, har du mulighed for at udfylde en fuldmagt. På den måde kan dine forældre stadig være en del af din sag og kunne hjælpe dig. Det er kun dig, der bestemmer, om du vil involvere dem eller ej og give samtykke.
  • At du selv skal søge om hjælp til forsørgelse og økonomisk hjælp til de merudgifter, som din funktionsnedsættelse giver.

Familie og Rådgivning

Rådhus Allé 3
2860 Søborg
familie@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback