Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Unge Bo for dig selv Søger du en lejebolig? Akut boligbehov

Akut boligbehov

Har du et akut boligbehov?

Er du borger i Gladsaxe Kommune, har du et akut opstået boligbehov og opfylder du de boligsociale kriterier? Så kan du i særlige tilfælde få anvist en akutbolig igennem Gladsaxe Kommune. For at få anvist en akutbolig, skal du have folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune samt have et akut boligbehov, som du ikke umiddelbart selv kan løse. Derudover skal du være i stand til at bo i en almindelig bolig (enten leje-, andel- eller ejerbolig).

De boligsociale kriterier

 • Du er borger i Gladsaxe Kommune
 • Du har haft egen leje, andels- eller ejerbolig (ved egen bolig forstås en bolig, hvor det lejede ikke er en del af udlejers bolig, for eksempel et værelse i en lejlighed eller i et hus).
 • Du befinder dig i en nylig og akut opstået situation, som du ikke har kunnet forudse 
 • Du er skrevet op i mindst to boligorganisationer. Se listen over lejeboliger i Gladsaxe.

Vi gør desuden opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at genhuse folk.

Gladsaxe Kommunes Akutboligformidling formidler alene boliger til borgere, der helt akut mangler en bolig og samtidig formår at leve op til nogle specifikke krav

Du opfylder som udgangspunkt ikke kriterierne, hvis du:

 • Har været udrejst af Danmark, er kommet tilbage igen og derfor står uden bolig
 • Har en lejlighed, der er for lille til familiens størrelse
 • Ønsker at flytte hjemmefra
 • Skal fraflytte studiebolig og kollegie som følge af, at du afslutter din uddannelse
 • Skal fraflytte fremleje/midlertidig bolig, som følge af, at din kontrakt udløber
 • Ønsker at flytte som følge af en familieforøgelse i forbindelse med giftermål og/eller at du får flere børn 

Derudover er vi ikke forpligtet til at genhuse borgere

Akutboligformidlingen kan til enhver tid bede om skriftlig dokumentation for at vurdere, om du opfylder kriterierne

Eksempel 1

Hvis du skal fraflytte kollegium eller ungdomsbolig efter endt uddannelse, skal du selv sørge for at søge bolig tids nok. Situationen er derfor ikke akut opstået og uforudset, hvorfor du ikke kan komme i betragtning til en akutbolig gennem os.

Eksempel 2

Du og din familie er flyttet ind i midlertidigt lejemål. Det er ikke en akut uforudset opstået situation, når det midlertidige lejemål udløber, da du har vist det fra start. Derfor kan du ikke komme i betragtning til en akutbolig gennem os.

Eksempel 3

Som udgangspunkt kan du ikke få anvist en bolig, hvis du selvforskyldt er blevet sat ud af dit lejemål, f.eks. ved ikke at betale husleje eller på anden måde at have misligholdt din bolig. Situationen er derfor ikke akut opstået og uforudset, hvorfor du ikke kan komme betragtning til en akutbolig gennem os.

Kommunen kan kun i ganske særlige tilfælde anvise en bolig til akut boligsøgende. Du skal altid først selv forsøge at løse dit boligproblem ved aktivt at søge bolig. Dette gør du ved at lade dig skrive op i relevante boligselskaber, privat boligudlejning. Læs mere om boligselskaberne i Høje Gladsaxe og Værebro Park her.
 
Hvis du står i en nylig og akut opstået situation på grund af skilsmisse, skal du have børn under 18 år, for at kunne komme på kommunens akutliste. Gladsaxe Kommune foretager altid en individuel og konkret vurdering af din boligsituation.
 
Samtlige af nedenstående kriterier vil indgå i vurderingen af din boligsituation – Akutboligformidlingen foretager altid en individuel vurdering på baggrund af den enkelte sag: 

 • Du er borger i Gladsaxe Kommune
 • Du har haft egen leje, andels- eller ejerbolig (ved egen bolig forstås en bolig, hvor det lejede ikke er en del af udlejers bolig, for eksempel et værelse i en lejlighed eller i et hus).
 • Du befinder dig i en nylig og akut opstået situation, som du ikke har kunnet forudse 
 • Du er skrevet op i mindst to boligorganisationer. Se listen over almene boliger i Gladsaxe her.
   

For at blive skrevet op skal du kontakte Servicecentret eller sende en mail til boligformidlingen

Hvis du sender besked med personfølsomme oplysninger, kan du sende din mail til den digitale postkasse.

Se alle kontaktoplysninger nederst på siden.

Selv om vi vurderer, at du som ansøger opfylder de gældende krav, og du derfor bliver skrevet op til en akutbolig, kan der gå noget tid, inden du får anvist en bolig. Hver sag vurderes konkret og individuelt.

Du bør derfor også forsøge andre muligheder, mens du står på akutlisten, da vi desværre ikke kan garantere, hvornår vi kan tilbyde dig en bolig. På siden Søger du en lejebolig kan du finde listen over almennyttige boligselskaber i Gladsaxe. På deres hjemmesider kan du skrive dig op på deres ventelister.

Hvis dit boligbehov ikke er akut, kan du skrives op til lejeboliger. På siden Søger du en lejebolig kan du se listen over almennyttige boligselskaber i Gladsaxe. Via deres hjemmesider kan du skrive dig på deres ventelister.

Afgørelsen er endelig og du har således ikke mulighed for at klage til andre instanser over for eksempel afslag på anvisning, ventetid eller den bolig, du får anvist. Du har altså ikke klageadgang til Ankestyrelsen. Dette skyldes, at Akutboligformidlingen er et område, hvor kommunen selv har mulighed for at fastlægge sit serviceniveau.

Akutboligformidlingen - Gladsaxe Jobcenter

Gladsaxevej 372
2680 Søborg
Boligformidlingen@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback