Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Til sagsbehandlere fra andre kommuner Praktisk oplysninger ved ansøgning

Praktisk oplysninger ved ansøgning

Er du sagsbehandler fra en anden kommune, og vil du gerne vide mere om, hvordan en borger kan komme i betragtning til en dag- eller botilbudsplads, kan du her læse mere om visitationsproceduren.

Her kan du læse om Gladsaxe Kommunes Beskæftigelse og samværstilbud

Her kan læse om Gladsaxe Kommunes  Bolig og botræning

Gladsaxe Kommunes dag - og botilbud er godkendt af Socialtilsynet og fremgår på Tilbudsportalen.

Når du ønsker en borger vurderet til et af vores botilbud, har vi brug for oplysninger om borgerens funktionsniveau, så vi kan få et indblik i borgerens aktuelle status. Du skal derfor medsende udredning og samlet faglig vurdering (hvis du udreder efter voksenudredningsmetoden) eller funktionsevnemetoden. 

Det skal fremgå af ansøgningen, om borgeren ønsker et specifikt tilbud.

Vi vil meget gerne møde borgeren og give en rundvisning af vores tilbud.

Når du ønsker en borger vurderet til et af vores botilbud, har vi brug for oplysninger om borgerens funktionsniveau, så vi kan få et indblik i borgerens aktuelle status. Du skal derfor medsende udredning og samlet faglig vurdering (hvis du udreder efter voksenudredningsmetoden) eller funktionsevnemetoden. Dertil har vi brug for oplysninger om, hvor mange dage der ønskes dagtilbud, om borgeren er selvtransporterende, eller om der er givet betalingstilsagn til befordring.

Vi vil meget gerne møde borgeren og give en rundvisning af vores tilbud. Vi anbefaler altid, at der aftales en praktikperiode på to til fire uger.

Hvis du ønsker borgeren vurderet til et dag- eller botilbud, skal du sende beskrivelserne af borgeren til handicaptilbud@gladsaxe.dk, som er en sikker mail. Det er vigtigt, at denne mail kun benyttes af sagsbehandlere, der skriver via en sikker mail.

Du skal huske, at borgeren skal have givet samtykke til, at du sender beskrivelserne til os.

Staben i Gladsaxe Handicaptilbud mødes ugentlig og drøfter de ansøgninger, der er modtaget. I nogle tilfælde vil vi gerne møde borgeren, inden vi godkender pågældende til et dag- eller botilbud.

Du vil som sagsbehandler modtage en mail om, at borgeren er tildelt en plads, er kommet på venteliste til det ønskede tilbud, eller vi vurderer, at vi ikke har det rette tilbud til borgeren.

Botilbud

Vi kan desværre ikke oplyse, hvor lang tid der vil gå, før borgeren bliver tilbudt en bolig. Ancienniteten er ikke eneste grundlag for at få tildelt en ledig bolig, men sammenholdes med trangsbehovet. Boligerne tildeles derfor den borger, som vi vurderer har det største behov for den pågældende bolig. Hvis vi vurderer, at trangsbehovet er lige stort, vil boligen blive tildelt til den borger, der har højest anciennitet på ventelisten. 

Dagtilbud

Der er i øjeblikket ikke nogen venteliste til dagtilbuddene. 

Hvad siger loven?

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback