Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Til sagsbehandlere fra andre kommuner Magtanvendelse

Magtanvendelse

I det daglige arbejde sammen med borgerne, kan der opstå situationer, hvor man som medarbejdere er nødt til at foretage handlinger, der er et indgreb i en borgers selvbestemmelsesret.

Det kan være indgreb, der sker alene af hensyn til borgeren selv, for eksempel hvis en borger med demens, blidt fastholdes i en badesituation. Det kan også ske af hensyn til andre, eksempelvis hvis en borger på et botilbud føres med en let hånd på ryggen til sin lejlighed, fordi vedkommende udviser en adfærd, der er uforsvarlig overfor de andre beboere.

Reglerne om brug af magt gælder for alle voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker. Brug af magt må kun ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed eller af hensyn til andre. Brug af magt må aldrig erstatte omsorg, pleje og pædagogisk bistand. Hvis du som borger oplever, at du har været udsat for en magtanvendelse, kan du rette henvendelse til din sagsbehandler. 

Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes af de tilbud og medarbejdere, som har foretaget magtanvendelsen. Det skal indberettes på Socialstyrelsens skemaer og fremsendes til den enkelte borgers handlekommune.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback