Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Støtte i hverdagen Specialtandplejen

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et specialiseret tilbud om tandpleje til børn og voksne med omfattende handicap eller psykisk sårbarhed. 

Funktionsnedsættelsen kan skyldes psykisk eller fysisk handicap, men vil i de fleste tilfælde være som følge af for eksempel udviklingshæmning, svær autisme, kognitiv funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom

Borgere, der ikke kan benytte børne- og unge tandplejen, privatpraktiserende tandlæge eller omsorgstandpleje på grund af varige og betydelige psykiske og/ eller fysiske funktionsnedsættelser.

Det kan for eksempel være:

  • Hjemmeboende børn og unge omfattet af servicelovens § 32 og folkeskolelovens § 20.
  • Borgere i botilbud, plejebolig eller almene ældreboliger.
  • Borgere, der er tilknyttet distriktspsykiatrien, eller som er indlagt på psykiatriske  hospitalsafdelinger. 

Tandlægeangst eller dårlige økonomiske forhold giver ikke mulighed for at blive henvist til specialtandplejen. 

Henvisning til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig vurdering af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

En fagperson med godt kendskab til borgerens funktionsnedsættelse kan henvise til specialtandplejen.

Henviser kan for eksempel være: læge, tandlæge, sygeplejepersonale eller pædagogisk personale.

Hvis borgerens helbred ændrer sig, så børne-og unge tandplejen, privatpraktiserende tandlæge eller omsorgstandpleje kan tilgodese tandplejebehovet, vil borgeren blive udvisiteres fra specialtandplejen

Undersøgelse og behandling varetages af et team af tandlæger og klinikassistenter med stor erfaring i behandling af borgere med særlige behov.

Tandlægen laver en vurdering på baggrund af borgerens ønsker, behov og muligheder for behandling.

Undersøgelser, forebyggende behandling og tandbehandlinger som tandfyldninger og fjernelse af tænder er de mest almindelige behandlinger. Derudover sigter behandlingen mod, at mundhygiejne og tyggefunktionen bliver så god som muligt. Det kan også være nødvendigt at behandle i fuld narkose.

Gladsaxe kommune samarbejder med Gentofte kommune omkring specialtandplejen. Undersøgelse og behandling vil derfor foregå på en kommunal specialklinik i Gentofte kommune.

Tandklinikken vil være udstyret med en lift, så borgere kan liftes til tandlægestolen. Husk at medbringe eget liftstykke.

Det forventes, at borgeren ledsages til både undersøgelser og behandling.

Der er en årlig egenbetaling på maximalt kr. 2.220, -. Der vil automatisk sendes en opkrævning. 

For børn og unge under 22 år er specialtandpleje gratis.

Transport til og fra undersøgelse og behandling skal borgeren selv sørge for og betale.

For yderligere information kan Tandplejens administration kontaktes på telefon 39 57 54 62.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback