Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Støtte i hverdagen Ledsageordning

Ledsageordning

Formålet med en ledsageordning er at give personer med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd - uden at være afhængig af forældre eller pårørende.

Er du mellem 18 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, efter du er fyldt 67 år.

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som din ledsager. Du kan godt have flere ledsagere. Det må dog ikke være dine forældre, din ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.
Vi skal dog godkende og ansætte din ledsager.

Med ledsagerordningen kan du få 15 timers ledsagelse om måneden, til formål du selv bestemmer. Selvom du ikke bruger de 15 timers ledsagelse om måneden, vil timerne der er i overskud ikke gå tabt. Inden for en periode på 6 måneder, kan du maksimalt opspare 90 timer. Du kan dog ikke bruge dine ledsagertimer på forskud.

Hvis du vil have din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også omkostningerne til din ledsagers transport. Du har mulighed for at søge os om et årligt tilskud til udgifterne. Beløbet er i år 2024 på 1.005 kroner. 

Du kan søge om et ledsagekort som dokumenterer dit behov for at have en ledsager med i for eksempel offentlig transport, på museum eller andre lignende kulturelle tilbud.

Ledsagekortet giver dig mulighed for at tage din ledsager med flere steder gratis. Det er Danske Handicaporganisationer der udsteder ledsagekortet. Du kan læse mere om ledsagekortet og hvordan man ansøger her

Hvis du er mellem 18 og 29 år og ikke modtager førtidspension, skal du kontakte Ungeenhedens handicapteam. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og får førtidspension, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Hvis du er fyldt 30 år, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden. 

Du kan også ansøge om ledsageordning gennem borger.dk. Link til ansøgningsskemaet findes nederst på siden. 

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen for ledsageordning.

Vi vil minimum følge op på din ledsageordning en gang hvert år. Opfølgningen kan foregå hjemme hos dig, gennem mail eller telefonisk.  

Ledsageordning gives efter §97 i Lov om Social service, også kaldet serviceloven. 

Kontakt

Ungeenheden

Gladsaxevej 378
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback