Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Støtte i hverdagen Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde

Er du døvblind, kan du søge om en særlig kontaktperson, som kan støtte dig i at undgå isolation og at bidrage til at kunne leve så selvstændigt et liv som muligt.

Du kan blandt andet få støtte til:

  • ledsagelse til indkøb eller aktiviteter
  • læsning  og oversættelse af breve eller aviser
  • generel orientering og bindeled til samfundet.

For at være i målgruppen for en kontaktperson for døvblinde, skal du være fyldt 18 år og være funktionelt døvblind.

Når vi udmåler timer til en kontaktperson for døvblinde tager vi altid udgangspunkt i dit behov for støtte og om der er behov for særlige kompetencer hos kontaktpersonen.
Hvis du skal på ferie i udlandet har du mulighed for at tage din kontaktperson med på rejsen i op til en måned. 

Støtten gives hjemme hos dig, men du kan også få støtten ude i samfundet, hvis du for eksempel har brug for hjælp til indkøb eller andre aktiviteter. 

Vi har indgået aftale med Center for Døve. 
Du kan læse mere på Center for Døves hjemmeside, her kan du også få mere viden om kontaktpersoner for døvblinde. 

Du skal selv betale for udgifter for dig selv og kontaktpersonen i forbindelse med ordningen. Du har mulighed for at søge om tilskud til dækning af følgeudgifter hos os. 

Hvis du er mellem 18 og 29 år og ikke modtager førtidspension, skal du kontakte Ungeenhedens handicapteam. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og får førtidspension, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Hvis du er fyldt 30 år, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden. 

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen for en kontaktperson. 

Vi følger op på støtten minimum en gang om året. 
Formålet med opfølgningen på støtten er blandt andet at sikre os, at du profiterer af støtten og fortsat ønsker at modtage den.

Opfølgningen kan foregå hjemme hos dig eller via dialog med Center for Døve. 

Kontaktperson for døvblinde gives efter §98 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback