Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Støtte i hverdagen Kørselsordning - Individuel befordring

Kørselsordning - Individuel befordring

Kan du ikke benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur, kan du søge om kørsel.

Gladsaxe Kommune kan ikke sikre befordring til ledsagelse ved brug af kørselsordninger, ligesom der ikke kan ydes godtgørelse af udgifter der måtte være til at medbringe ledsager ved transporten.

Kørselsordning - Individuel befordring

Modtager du socialpension og er i Sygesikringsgruppe 1, kan der ydes tilskud til nødvendig befordring til og fra egen læge og speciallæge, hvis offentlige transportmidler ikke kan benyttes. Henvendelse skal ske til Visitationen.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge.

I visse tilfælde, kan der ydes transport eller godtgørelse til transport, også kaldet befordring/befordringsgodtgørelse.

Befordringen skal altid ske med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

Befordringsgodtgørelse til pensionister (folke- og førtidspensionister)

Befordring til pensionister kan kun bevilliges, hvis der er helbredsmæssige grunde til at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, for eksempel Flextur.

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte Flextur, for eksempel fordi du har behov for hjælp fra boligen og ud i bilen, så kan du søge om befordring.

Hvis du skal til undersøgelse, opfølgning i ambulatorie eller til behandling på et hospital og ikke selv kan transportere dig, skal du kontakte den afdeling/Hospital du skal til og så vil de vejlede dig om hvilke muligheder du har for kørsel.

Hvis du er henvist til behandling på privat hospital fra et offentligt sygehus, er det, det offentlige sygehus du skal kontakte for transportmuligheder til privat hospital.

Undersøgelser og behandling på privat hospital hvor du ikke er en henvist fra offentligt hospital, skal du selv sikre kørsel til og fra.

Flextur kan benyttes af alle borgere helt på linje med bus, tog og metro i og mellem kommuner med flextur.

Flextur kører ikke efter en fast køreplan, men du kan bestille en flextur senest to timer før, du ønsker at tage afsted. Du vælger selv et ønsket tidspunkt inden for åbningstiden kl. 06.00 til kl. 23.00, og du vil ved bestillingen få oplyst det forventede afhentningstidspunkt.

Turene koordineres med andre passagerer, der også har bestilt en tur med Movias Flextrafik.
Du skal selv kunne gå ud til og fra bilen der forestår transporten. Det er muligt, at medbringe hjælpemidler i ordningen.

Du kan læse mere om flextur og hvilke kommuner der er med i ordningen her https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/flextur/

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur, kan du få tilbudt kørsel til visiteret træning i kommunens træningscentre.

Du skal henvende dig til dit træningssted for at adspørge om mulighederne for kørsel til træning.

Læs her om mulighederne hos Flextur, hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Du kan blive kørt til forskellige typer af behandling. Det drejer sig om kørsel til:

 • Almindelig fysioterapi
 • Vederlagsfri fysioterapi
 • Psykolog
 • Fodterapi
 • Kiropraktor (der kræves ingen henvisning)
 • Tandlæge (der kræves ingen henvisning)

Egenbetaling er 56 kr. pr tur - svarende til en kørsel til og fra behandler.

På borgeronline.dk kan du ansøge om kørsel til behandling.

Har du ikke MitID og derfor ikke kan søge digitalt, bedes du kontakte Visitationen for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Du finder kontaktoplysningerne på Visitationen nederst på siden.

Du har mulighed for at blive kørt til klubaktiviteter og fritidsundervisning, dog kun én ugentlig kørsel tur/retur. Kørslen foregår ved fælleskørsel eller med taxa. Der er en egenbetaling svarende til gældende kommunal takst.

På borgeronline.dk, kan du ansøge om kørsel til fritidsaktiviteter.

Har du ikke MitID og derfor ikke kan søge digitalt, bedes du kontakte Visitationen for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Du finder kontaktoplysningerne på Visitationen nederst på siden.

Flexhandicap kørsel er et visiteret kørselstilbud til borgere der er svært bevægelseshæmmede, samt blinde og stærkt svagsynede, der har svært ved at benytte den almindelige kollektive transport uden hjælp fra andre.

Flexhandicap kørsel skal som udgangspunkt benyttes til kørsel til fritidsformål, men kan også benyttes til andre formål, så længe der ikke kan ydes andre kørselsordninger til disse.

Der bevilliges 104 årlige ture på ordningen.

Der skal betales et årligt abonnement hos Movia for at være tilknyttet ordningen, samt skal der betales pr. tur svarende til takster fastsat af Movia.

Betalingen sker direkte til Movia.

På borgeronline.dk kan du ansøge om handicapkørsel hos Movia Trafik.

Du kan bevilliges kørsel til dit arbejde, hvis du er bevilliget et gang- eller et transport hjælpemiddel eller der foreligger lægelig dokumentation for at du ikke kan benytte kollektiv transport, herunder Flextur.

Du kan blive kørt til og fra arbejde, hvis du ikke har mere end 20 kilometer hver vej. Som hovedregel ydes IKKE kørsel, hvis:

 • Du modtager social pension
 • Der er en bil i husstanden
 • Du er berettiget til bilstøtte efter servicelovens § 114
 • Du er bevilget en el-kørestol eller en el-scooter.

Og at ovenstående kan dække behovet.

Der er en egenbetaling svarende til Movia's takster.

På borgeronline.dk kan du ansøge om kørsel til arbejde.

Har du ikke MitID og derfor ikke kan søge digitalt, bedes du kontakte Visitationen for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Du finder kontaktoplysningerne på Visitationen nederst på siden.

Kommunens afgørelse om hjælp til kørsel efter Servicelovens § 117 og Movia Flexhandicap kørsel, kan IKKE indbringes for anden administrativ myndighed.

Din ansøgning vil som hovedregel være behandlet inden for 10 arbejdsdage.

For ansøgninger, hvor der er behov for udtalelse fra læge/speciallæge, vil du få en afgørelse inden for en uge, efter at vi har modtaget de nødvendige oplysninger.

Visitationen - Hjælp til borgere

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback