Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Støtte i hverdagen Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance

Formålet med borgerstyret personlig assistance er, at borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt. 

Det er en betingelse, at du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at modtage den ganske særlige støtte til pleje, overvågning og ledsagelse, som ligger i ordningen. BPA er således som udgangspunkt rettet mod borgere med massive og sammensatte hjælpebehov, hvor behovet for hjælp ikke kan dækkes ved eksempelvis almindelig praktisk og personlig hjælp og pleje. 

Det er ligeledes en betingelse, at du kan fungere som arbejdsleder for dine hjælpere og som udgangspunkt også som arbejdsgiver, medmindre du vælger at overføre tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter bliver arbejdsgiver for dine hjælpere.

Du har mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed. Foreningen eller den private virksomhed skal dog være godkendt af Social - og boligstyrelsen.  

Det er ikke hensigten, at du skal have hverken personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have en BPA-ordning. Derfor opstiller vi i forbindelse med din bevilling et budget over dine forventede udgifter, når du ansætter en hjælper. Vi betaler for dine faktiske omkostninger i forbindelse med en hjælpers sygdom, barns 1. og 2. sygedag og forsikring.

Én gang årligt skal du lave et regnskab, som sammenholdes med budgettet. Desuden skal der årligt udarbejdes et regnskab for forventede og brugte timer.

Hvis du selv er arbejdsgiver for dine hjælpere, og vi varetager lønadministrationen, skal vi udarbejde regnskabet.

Du skal kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.  
Du vil herefter få tildelt en sagsbehandler, som hurtigst muligt vil kontakte dig for at aftale et møde. Formålet med mødet er at udrede dine behov og ønsker, og vurdere om du er i målgruppen for Borgerstyret Personlig Assistance. På mødet deltager der sædvanligvis også en visitator fra vores Sundheds- og Rehabiliteringsafdeling. 

Vi vil som minimum følge op på din BPA-ordning en gang årligt. Hvis der er behov for hyppigere opfølgning eksempelvis, hvis dit funktionsniveau er ændret vil der ligeledes blive afholdt et møde, så vi er sikre på, at du får den rette støtte og nødvendige hjælp. 

Borgerstyret Personlig Assistance gives efter §96 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven. 

Hvad siger loven?

Rådgivning og kurser i BPA ordningen

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback