Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Støtte i hverdagen Aflastning

Aflastning

Har du en nærtstående pårørende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som du passer i hjemmet, kan du søge om aflastning. Aflastningen foregår på et botilbud eller aflastningstilbud uden for hjemmet.

Aflastning kan gives til ægtefæller, forældre og andre nære pårørende, der passer en nærtstående med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i en sådan grad, at vedkommende ikke kan være alene eller er meget plejekrævende.  

Aflastning gives sædvanligvis med døgndækning, og tager udgangspunkt i dit behov. Der gives som udgangspunkt op til 85 døgn om året. 

Aflastningen foregår som udgangspunkt på særlige aflastningstilbud i eller i nærheden af Gladsaxe kommune.
Der indgår ikke kørsel til og fra aflastningstilbuddet.

Det er os som beslutter, hvilket aflastningstilbud du skal tilbydes. Dette gøres i samarbejde med dig og eventuelle pårørende. Det er et krav at aflastningsstedet er godkendt af Socialtilsynet og fremgår på Tilbudsportalen. 

Ja, der er egenbetaling for forplejning og linned på aflastningsopholdet. 

Hvis du er mellem 18 og 29 år og ikke modtager førtidspension, skal du kontakte Ungeenhedens handicapteam. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og får førtidspension, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Hvis du er fyldt 30 år, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden. 

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppenfor at kunne få bevilliget aflastning.

Vi vil som minimum følge op på bevillingen til aflastning og borgerens trivsel i tilbuddet, en gang om året. Opfølgningen kan foregå via en telefonsamtale med dig som pårørende, et møde på aflastningsinstitutionen eller et møde hjemme hos jer. 

Aflastning gives efter §84 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven. 

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback