Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Økonomisk hjælp og støtte Tilskud til tandbehandling for førtidspensionister Tilskud, hvis din pensionssag er startet efter 1. januar 2003

Tilskud, hvis din pensionssag er startet efter 1. januar 2003

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Du skal være opmærksom på, at du som sådan ikke har ikke noget retskrav på et eventuelt tilskud ligesom at udgiften ikke må kunne dækkes via anden lov (for eksempel Sundhedsloven), og at eventuel hjælp forudsætter, at du og/eller ægtefællen ikke har nogen betalingsevne. Behandlingen skal være nødvendig her og nu og helbredsmæssigt begrundet.

Ved udmåling af hjælp lægges også vægt på om behandlingen kan udskydes til du igen har mulighed for selv at afholde udgiften idet kontanthjælp som udgangspunkt er en midlertidig hjælp. Hjælpen gives efter en konkret vurdering af såvel de økonomiske forhold som det aktuelle behov for tandpleje. Ofte vil hjælpen blive givet til midlertidige løsninger og ved udmåling af hjælpen vil der også blive skelet til om udgiften er rimelig og ville kunne være afholdt af en almindelig lønindtægt.

Tandsættets forfatning, mundhygiejne og tidligere tandlægebesøgsvaner bliver også inddraget i vurderingen. Der bliver givet hjælp til den billigste, men fagligt forsvarlige løsning.

Hvis der gives hjælp, er det til den billigste, men fagligt forsvarlige løsning og kun til helbredsmæssig nødvendig behandling. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der ved ansøgning om kroner ofte bevilges hjælp svarende til en provisorisk (midlertidig) krone, idet hjælpen har provisorisk karakter.

Endvidere skal du være opmærksom på at enkeltkroner i denne sammenhæng betragtes som en protese, altså en erstatning af en tand, og at der i hvert enkelt tilfælde skal tages stilling til, om den pågældende tand er nødvendig af kosmetiske, tyggefunktionelle eller bidfunktionelle grunde.

Du skal i den sammenhæng være opmærksom på, at der foreligger videnskabelig dokumentation for hvor mange tandkontakter der er nødvendige af tygge- og bidfunktionelle hensyn. Mange protetiske løsninger der foreslås kan derfor betragtes som ønskværdige men i denne sammenhæng ikke som helbredsmæssigt nødvendige

Du skal være opmærksom på, at der ikke ydes hjælp til behandlinger som er påbegyndt inden ansøgning og godkendelse af kommunen. Endvidere skal du være opmærksom på, at der kun i meget sjældne tilfælde ydes hjælp til tandregulering og implantatbehandling efter denne ordning, og kun efter en konkret vurdering.

Der ydes kun tilskud til aftagelige proteser svarende til det honorar som er aftalt ved overenskomst mellem Kommunen og tandteknikernes foreninger.

Den hjælp der gives kan kun bruges til det ansøgte formål. Man kan således ikke bruge beløbet til en anden og dyrere behandling hvor man selv betaler differencen. I så fald vil der ske modregning af det beløb man selv kan betale, også selv om det drejer sig om en foræring fra familie eller bekendte.

Hvis du har brug for økonomisk hjælp til tandbehandling, skal du kontakte ydelsesafdelingen på Jobcenter Gladsaxe.

Pension, Bolig og Fleks-løntilskud

Gladsaxevej 372
2860 Søborg

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback