Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Længerevarende botilbud Borger- og pårørenderåd - døgndækkede botilbud Referat 19.04.2023

Referat 19.04.2023

Mødedeltagere

Kellersvej 6 ABD

Borgerrepræsentant: Christian Magnussen Deltog ikke
Pårørenderepræsentant: Peter Breum (6D)
Medarbejderrepræsentant: Jesper Rosander
Daglig leder: Dorthe K. Olsen Afbud

Kellersvej 6C

Borgerrepræsentant: Vakant
Pårørenderepræsentant: Tonni Albrechtsen
Medarbejderrepræsentant: Jeanette William
Daglig leder: Eva E. Jacobsen

Kellersvej 9-11

Borgerrepræsentant: Kim Arvid
Pårørenderepræsentant: Vivian Danielsen
Medarbejderrepræsentant: Martin Ahlehuus
Daglig leder: Tine M. Jensen Afbud

Kellersvej 13-15

Borgerrepræsentant: Ole Sørensen
Pårørenderepræsentant: Iqra Farooq (13) Afbud og Britt Helle Larsen (15) Afbud
Medarbejderrepræsentant: Sofie Kaufmann Deltog ikke
Daglig leder: Sylwia N. Olsson Deltog ikke

Kellersvej 17-19

Borgerrepræsentant: Vakant
Pårørenderepræsentant: Morten Shultz (17) (formand) og Dorthe Askjær (19) 
Medarbejderrepræsentant: Metha Liff Lemming Afbud
Daglig leder: Tina Jonassen Afbud

Cathrinegården

Borgerrepræsentant: Joan Fischmann Deltog ikke
Pårørenderepræsentant: Mette Lindeberg
Medarbejderrepræsentant: Bettina Høglund Deltog ikke
Daglig leder: Helle Ingemann Deltog ikke

Leder af GHT: Kristian Wedel Andersen

Ordstyrer: Morten Shultz

Referent: Eva E. Jacobsen

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra borger- og pårørenderådsmøde 16. november 2022 v. Morten Schultz

OBS! Henrik har sendt kalenderinvitationer til jer alle til de aftalte møder i 2023. Husk at sende svar på, om I kan deltage eller ej.

Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Orientering om materiale ved indflytning og løbende forventningsafstemning v. Kristian Wedel Andersen og Morten Schultz

En række pårørende indgik i februar 2023 i en arbejdsgruppe, som gav feedback på informations- og forventningsafstemningsmaterialet.

Hjemmeside
Der blev talt om vigtigheden af, at der kun står ting på botilbuddenes hjemmesider, som passer med det aktuelle billede i tilbuddet. Og gøre det tydeligt, hvis det, der beskrives, er et mål og ikke det aktuelle billede.

Tonni foreslog, at hvert samråd beskriver, hvad der kendetegner det enkelte botilbud.

De pårørende ønsker en beskrivelse af den faglighed, der praktiseres – med henvisning til metodebeskrivelser. (Henrik Nordahl, fra Staben, kan efterfølgende oplyse, at afsnittet ”Faglige tilgange og metoder”, der er indsat på alle døgndækkede botilbuds sider, kort beskriver de lokale metoder og henviser til siden Faglige metoder, hvor man kan læse yderligere. Denne side vil løbende blive opdateret med uddybning af de enkelte metoder og tilgange).

De pårørende ønsker en beskrivelse af borgergruppen - fx køn/ungdom/ældre med mere. Beskrivelse af hverdagen, hvad laver de osv.

Det er vigtigt at læse hjemmesiden Ofte stillede spørgsmål – fx inden det årlige samarbejdsmøde.

Der blev også talt om, hvilken betegnelse der er mest korrekt, borgerne eller beboerne? Der var mest stemning for ordet ”beboere”. Hvad siger borgerne/beboerne selv?

Forventningsafstemningsskema

Udformningen af forventningsafstemningsskemaet er med til at stille forventninger til pårørende. Det er vigtigt, at man får at vide, hvis forventninger ikke kan indfries. Kristian anbefalede, at skemaet bliver gennemgået mindst en gang årligt - fx i forbindelse med samarbejdsmødet. Skemaet journaliseres efterfølgende af medarbejderne i Nexus med dato på.

Skemaet skal kendes af alle pårørende. Det tages desuden op på botilbuddenes samrådsmøder.

Samrådsmøder og kontaktpersoner

Invitere nye pårørende med til et samrådsmøde?

Kunne nye pårørende få en kontaktperson blandt ”gamle” pårørende? På et samrådsmøde kunne man vælge en kontaktperson til de nye pårørende.

Aktiviteter med deltagelse af pårørende

Cathrinegården har god erfaring med arbejdsdage, som styrker sammenholdet blandt pårørende.

3. Kort redegørelse fra samrådene/botilbuddene v. alle

Formål: Orientering om hvad der er særligt fokus på i de enkelte botilbud/samråd.

Kellersvej 6ABD

Har haft møde i samrådet.

Der bliver planlagt en sommerfest, der holdes i juli.

Man er begyndt at arbejde i teams.

Kellersvej 6C
Der har ikke været holdt samrådsmøde.

Kellersvej 9-11
Der er samrådsmøde i næste uge.

Alle borgere er flyttet ind. Der er ikke rigtig kommet en hverdag endnu. Stadig fokus på flytning.

Skal i gang med triagering.

Der er et håb om nogle projekter – havedage mm., så man kommer til at lære flere med tilknytning til botilbuddet kende.

Kellersvej 13-15
Der var ingen repræsentanter fra Kellersvej 13-15 til dette møde.

Kellersvej 17-19
Har haft samrådsmøde. Møderne er planlagt for hele året.

Der har været dødsfald – og en ny borger er klar til at flytte ind.

Der skal holdes sommerfest for 2. eller 3. gang. Inden festen mødes alle de pårørende med daglig leder.

Drøftelse om beboerøkonomi. Det er vanskeligt med administrationen af disse.

Cathrinegården
Har for nyligt haft ”arbejdsdag”, hvor både borgere og pårørende var aktive. Dagen sluttede af med, at der blev grillet pølser, og alle fik noget at drikke. Det var virkelig godt og med en festlig invitation. Samrådet ringede tre pårørende op hver, efter invitationerne var sendt, for at få flere med. Det er de pårørende i samrådet, der havde taget initiativet. Der blev skabt mange gode kontakter.

4. Temaaftener i 2023 v. Morten Schultz og Kristian Wedel Andersen

Formål: Orientering om temaaften 10. maj og drøftelse samt beslutning af tema til temaaften 11. oktober.

Pårørende – søskende

Dette emne gemmes til temaaftenen i oktober.

Jesper anbefalede en podcastepisode om at have en søskende med handicap. Link: ”Tæl til ti – min storebror har et handicap”.

Deltagelse i et borgerperspektiv
Dette emne blev vedtaget for forårets temaaften.

Deltagelse – hvad vil det sige? Samtale om at ordet måske kan være noget andet end ”deltagelse”.

Måske kan vi invitere civilsamfundskoordinator Betina Skovby og Kasper Jensen, der bl.a. har skrevet en bog og holder oplæg om at leve med et handicap.

Alle har ret til et mangfoldigt og indholdsrigt liv. Frivillighed kan også udføres af borgerne. Man skal gerne være meget konkrete om, hvad man ønsker frivillighed til.

Efter mødet har Kristian og Morten besluttet at flytte temaaftenen og gøre det til en ”temaeftermiddag” fra kl. 15 – 17.30, tirsdag 6. juni i Salen på Kellersvej. Overskriften vil være ”Medarbejdernes og pårørendes betydning for mennesker med handicaps deltagelse i hverdagslivet”. Mere information sendes separat til alle pårørende.

5. Opsamling på borger- og pårørenderådsseminar 28. januar 2023 v. Morten Schultz

Status fra civilsamfundskoordinator på baggrund af indmeldinger og strategi

Der bliver lavet mange små arrangementer så som ”intimkoncerter” og arrangementer i Salen. Der er snart gourmetmiddag igen i Salen og Folkekøkken. Der kommer mange flere arrangementer.

Psykologisk tryghed i et borgerperspektiv

Powerpoint med Henrik Dannevangs oplæg blev sendt til alle deltagere efter seminaret og vedhæftes dette referat.

Kristian foreslog, at Benedikte Marstrand, konsulent fra Social- og Sundhedsforvaltningen, kan fortælle om projektet med psykologisk tryghed for medarbejdere og ledere på et pårørendemøde.

Rammerne for borger- og pårørenderådets årlige seminar – skal det ændres?
Følgende spørgsmål blev drøftet:

  • Vil vi fortsat bruge en lørdag på seminar for borger- og pårørenderådet og samrådene?
  • Skal det holdes en hverdag i stedet?
  • Skal vi helt holde op med at holde seminarer?

Det var en rigtig god dag med godt indhold. Cathrinegården vil gerne have, at det ligger på en hverdag. Vivian, Peter og Tonni syntes, det er godt med en lørdag – man har mere energi. Peter foreslog, at det kan holdes på Cathrinegården eller evt. på Højgaarden. Morten kan godt lide de arrangementer, vi har med god tid.

Der var stemning for at holde fast i lørdag.

6. Nyt om botilbuddene v. Kristian Wedel Andersen 

Formål: Orientering om botilbuddene samt mulighed for at spørge ind til budgetnoterne.

Budgettet og økonomi blev gennemgået.

7. Eventuelt v. Morten Schultz

Intet under eventuelt. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback