Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Job, studerende og frivillige Information til pædagogstuderende på Gladsaxe Handicaptilbud

Information til pædagogstuderende på Gladsaxe Handicaptilbud

Pædagoger, der har været uddannet i to år og ansat i mindst et år, kan varetage opgaven som praktikvejleder. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation.

Praktikvejlederne har som udgangspunkt været på et praktikvejlederkursus fra Gladsaxe Kommune eller via Professionshøjskolen. De er derfor bekendt med formaliteterne i forhold til at have studerende.

Det er praktikvejlederens og/eller ledelsens ansvar, at den studerende tildeles en anden vejleder i tilfælde af for eksempel længere tids sygdom, barsel, orlov.

Vi forventer, at du som studerende

 • forholder dig nysgerrigt, reflekterende og konstruktivt kritisk til den pædagogiske praksis
 • er deltagende i den daglige planlægning og i praksis
 • deltager i relevant mødevirksomhed
 • planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb med en eller flere borgere
 • er ansvarlig i forhold til at holde dig ajour, indhente og overlevere relevant information med mere
 • læser relevant litteratur
 • er ansvarlig for egen læring
 • er ansvarlig for egne papirer, herunder praktikdokumentet, overholdelse af deadlines og lignende.

Vi vil opfordre den studerende til at besøge vores relevante samarbejdspartnere. Er du i praktik i et botilbud, kunne det foreksempel være et af dagtilbuddene og omvendt.

Vejledningen tilrettelægges i samarbejde mellem dig og vejlederen. Der vil som minimum blive planlagt én konferencetime pr. uge i gennemsnit for alle studerende. Evt. fællesundervisning skal ses som et supplement til dette og kan med fordel bruges til at reflektere over praksis.

Konferencestimerne vil tage udgangspunkt i dine konkrete mål. Derudover kan vejledningen indeholde følgende:

 • Introduktion til pædagogisk praksis, mål og metoder
 • Gennemgang af borgere i tilbuddet - hernuder deres kompetencer og livshistorier
 • Diagnoser/syndromer m.m.
 • Samarbejde og trivsel
 • Etik og moral
 • Vejledning i forhold til et pædagogisk forløb samt efterfølgende evaluering og dokumentation
 • Læse og debattere relevant litteratur
 • Refleksion over egen og praktikstedets praksis
 • Drøftelse af din praktikopgave, herunder tavshedspligt og anonymisering

Der holdes desuden tre konferencedage for alle studerende i 2. og 3. praktik i Gladsaxe Kommune. 

Når du har fået tildelt praktikplads hos os, forventer vi, at du kontakter tilbuddet og aftaler, hvornår du kan komme på forbesøg (se kontaktoplysninger nederst på tilbuddets side). Vi sætter ca. en time af til forbesøget.

Ved opstart vil din praktikvejleder gennemgå relevant information om tilbuddet. Praktikvejlederen vil også gennemgå de relevante papirer i forhold til ansættelse. Vær opmærksom på, at du skal give samtykke, via e-Boks, til, at der indhentes straffeattest, inden du starter.

Hvis du er studerende i lønnet praktik, indgår du efter en opstartsperiode i normeringen.

Som studerende i 2. og 3. praktik er det ugentlige timetal 32,5. For studerende i 1. praktik og meritstuderende er det ugentlige timetal 30.

Gensidige forventninger til arbejdstid afklares ved forbesøget.

Vær opmærksom på, at tilbuddene holder personalemøder hver 14. dag fra kl. 15.00 - 17.00.

I praktikken arbejder du med et overordnet kompetencemål, samt en række færdigheds- og vidensmål, som du opnår viden om, og du forventes at kunne anvende i praksis efter din praktik. 

Den praktikopgave, du udarbejder under dit praktikforløb, skal være læst igennem af din praktikvejleder, inden den afleveres til Professionshøjskolen. På den måde er vi med til at sikre, at indholdet er tilpas anonymiseret, og at tavshedspligten bliver overholdt. Vi giver gerne faglig feedback på din opgave, hvis du ønsker det. 

Evaluering i form af 2/3-delssamtale og den afsluttende eksamen foregår i overensstemmelse med professionshøjskolens retningslinjer.

Det er meget vigtigt for os, at der i praktikperioden er en gensidig åbenhed og ærlighed mellem dig som studerende og praktikstedet. Skulle der uheldigvis opstå udfordringer i praktikperioden, prioriterer vi vigtigheden i at få disse løst hurtigt og på bedste mulige vis - eventuelt i samarbejde med professionshøjskolen.

Både du og dit praktiksted forventes at handle på udfordringerne ved behov. Du har altid mulighed for at henvende dig til den daglige leder eller til en anden kollega, som vil være behjælpelig med at løse eventuelle udfordringer.

Gladsaxe Handicaptilbud

Kellersvej 16 2860 Søborg

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback