Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Faglige metoder Faglige tilgange, metoder og værdigrundlag for botilbud

Faglige tilgange, metoder og værdigrundlag for botilbud

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

Cathrinegårdens menneskesyn bygger på værdighed og respekt i alle forhold, såvel indenfor som udenfor husets rammer.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og funktionsniveau, herunder deres kognitive forståelsesramme. Det betyder også, at alle borgere skal yde så meget til fællesskabet, som de er i stand til.

I praksis betyder det, at borgeren mødes med forventninger om at tage aktiv del i hverdagens opgaver. Alle har et medansvar for fællesskabet, og alle er afhængige af hinanden.

Faglige værdier i det pædagogiske arbejde

Cathrinegårdens faglige værdier i det pædagogiske arbejde er under konstant udvikling i overensstemmelse med tilegnelse af ny viden, nye erfaringer o gden generelle udvikling, som er aktuel i samfundet. De aktuelle faglige værdier er indeholdt i tre hovedområder:

 • Faglig kvalitet som bygger på den rehabiliterende tilgang, selv- og medbestemmelse og en anerkendende og ressourceorienteret tilgang med fokus på social og praktisk læring
 • Et fagligt forpligtigende fællesskab som bygger på, at vi vil hinanden og tror på, at den enkeltes bidrag er væsentligt for hele fællesskabet
 • Etik i et socialpædagogiske arbejde som betyder, at der kontinuerligt reflekteres over forestillinger om, hvad der er den rette eller gode menneskelige handlemåde og livsførelse

Tilgange

 • Systemisk, narrativ tilgang

Metoder

 • Systemisk, narrativ praksis
 • Rød-gul-grøn
 • Livshistoriefortælling

Redskaber

 • Viden og redskaber til at støtte borgere med psykiatriske overbygninger
 • Redskaber til at skabe og opretholde struktur på hverdagen
 • Redskaber til understøttelse af kommunikation - for eksempel visualisering

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse
Det enkelte menneske er værdifuldt i sig selv og skal leve et værdigt og indholdsrigt liv. Der skal være mulighed for dialog, udvikling og aktivitet både individuelt og socialt. Derfor er respekt, tolerance og rummelighed en selvfølge i hverdagen, hvor den enkelte kan føle sig tryg i forhold til egne ønsker og behov. 

Ellekildes vejledere yder hjælp, omsorg og støtte til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder hos borgerne.

I Ellekilde lægges vægt på sund kost, motion, glade stunder og det værdifulde liv for den enkelte borger. 

Borgernes mulighed for selv- og medbestemmelse

Som borger i Ellekilde er mulighederne store og begrænsningerne små. Der skabes muligheder for reel selv- og medbestemmelse. Det betyder for den enkelte, at der kan vælges fritidsinteresser, ønsker til arbejde og andre store beslutninger i livet. Som det er med livets valg, så forpligter det at kunne vælge, og derfor har Ellekilde blandt andet husmøder og ansvarsområder, hvor alle borgerne har forskellige opgaver og muligheder for at fortælle, hvad de har på hjerte.

Tilgange

 • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkende tilgang)
 • Relationspædagogik

Metoder

 • KRAP
 • Rød-Gul-Grøn

Redskaber

 • Rød-Gul-Grøn - målrettede skemaer, smileys mv.

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

På Kellersvej 6 lægger vi vægt på at skabe rammerne for en tryg tilværelse, hvor gensidig respekt og værdighed vægtes i dagligdagen.

Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret, bred faglig vinkel med udgangspunkt i den enkelte borger. 

Borgernes ønsker og behov for omsorg og indflydelse på eget liv tilgodeses i videst muligt omfang. 

På Kellersvej 6 ydes støtten som udgangspunkt først og fremmest i egen bolig. Der arbejdes i det omfang, det er muligt at motivere til at indgå i meningsfulde fællesskaber.

Tilgange

 • Anerkendende
 • Relationspædagogik

Metoder

 • Low Arousal
 • TEACCH/SVS
 • Totalkommunikation (6C)

Redskaber

 • Dagsskemaer/piktogrammer
 • IBG-skærme + App

Indhold på vej

Indhold på vej

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

Vi arbejder med at styrke borgerens handlekraft og selvværd med udgangspunkt i, hvad et menneske kan selv - det skal enne selv. Vi lægger vægt på at skabe rammerne for en tryg tilværelse, hvor gensidig respekt og værdighed vægtes i dagligdagen.

Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret bred faglig vinkel, med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle funtionsniveau og behov. 

Borgerens ønsker og behov for omsorg og indflydelse på eget liv tilgodeses i videst muligt omfang. Et andet formål er at støtte borgeren i at bruge sin egen bolig og samtidig støtte den enkelte i at indgå i grupper under hensyntagen til fællesskabet. 

Tilgange

 • Anerkendende
 • Low arousal
 • Personcentreret omsorg

Metoder

 • Low Arousal
 • Sansestimulering
 • Totalkommunikation

Gladsaxe Handicaptilbud

Kellersvej 16 2860 Søborg

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback