Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Faglige metoder Faglige tilgange, metoder og værdigrundlag for BAS

Faglige tilgange, metoder og værdigrundlag for BAS

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

Grønt Hus er en del af BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær), og er Gladsaxes grønne dagtilbud til ca. 21 voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne under servicelovens § 104.

I Grønt Hus bruger vi dyrene og udelivet som pædagogisk redskab, hvor vi tager udgangspunkt i hver enkelt borgers interesser og evner, og alle borgere mødes med en anerkende tilgang, når der arbejdes med dyrene eller med andre aktiviteter.

Udgangspunkt i den enkelte

Vi arbejder ud fra den enkeltes habiliterings-/rehabiliteringsplan, og alt pædagogisk arbejde retter fokus mod den enkeltes selvstændighed, ansvar og evne til at indgå i det sociale liv i huset og i samfundet på en værdig og selvhjulpen møde.

Vi arbejder struktureret med individuelle, visuelle planer og boardmaker, som laves i samarbejde og i respekt med hver enkelt borger. Vi holder ugentligt borgermøde, hvor alle bliver hørt og får mulighed for medbestemmelse ift. vores aktiviteter og hverdag.

Alle borgere finder særlige interesser og kompetencer, og vi tilskynder og bakker op om, at alle får ejerskab og medbestemmelse over egen dag. 

Hverdagen

Dagen i Grønt Hus er livlig og præget af en udadvendt og social borgergruppe, og der er en høj grad af interaktion og kommunikation borgerne imellem.

Vi har forskellige dyrehold, og i vores have har vi drivhus, plantekasser og bålplads.

Udover dyrehold og udeliv laver vi fællesmad, går ture, spiller boldspil i vores sal, tager i svømmehal, sanggruppe, værksted, ser film, spiller computer m.m. og deltager desuden i BAS' årstraditioner og fælles arrangementer.

Tilgange

 • Anerkendende tilgang 
 • Low Arousal 
 • Metoder
 • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkende tilgang)

Redskaber

 • Dyr som pædagogisk redskab
 • Sansestimulerende redskaber
 • Strukturpædagogiske redskaber

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

Kellersvej 3 er en del af BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær).

På Kellersvej 3 har vi fokus på borgerens kompetencer og ressourcer, og vi er opmærksomme på, at disse er omskiftelige i hverdagen.

Nieauet for borgerens medbestemmelse tilpasses ud fra hans/hendes aktuelle og mulige formåen.

Aktiviteter tilrettelægges ud fra den enkeltes særinteresser med udgangspunkt i borgerens bestilling.

Vi har fokus på, at mængden af sansestimuli er tilpasset den enkelte borger.

På Kellersve arbejdes der pædagogisk på at tilbyde borgeren en rolig, udviklende og god dag med udgangspunkt i Low Arousal-tilgangen.

Tilgange

 • Low Arousal
 • TEACCH

Metoder

 • Low Arousal
 • Totalkommunikation

Redskaber

 • Sansestimulerende redskaber

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

Kellersvej 18 er en del af BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær), hvor vi arbejder med udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn: At mennesket er et subjekt, der indgår i en dialektisk sammenhæng med andre mennesker og defineres som en person med rettigheder, blandt andet til frihed, ansvar og menneskelig værdighed. Mennesket opleves som et aktivt væsen i sit eget og andres liv og i samfundet, hvorved udviklingen finder sted. 

Kellersvej 18 tilbyder både heldagstilbud samt halvdagstilbud til dem, der ikke profiterer af et heldagstilbud. Dagen på Kellersvej 18 er præget af kreative aktiviteter og hverdagstræning. Aktiviteter og hverdagstræning/vedligehold planlægges og tilbydes ud fra borgernes funktionsniveau. 

Vi har en terrasse med pavillon, frugtbed og blomsterkrukker.

Borgernes mulighed for medbestemmelse

Vi har fokus på borgernes medbestemmelse via individuelle samtaler. Vi laver delmål ud fra fire mål:

 • Kreativt virke
 • Udeliv
 • Sang og musik
 • Sansestimulering

Vi bruger kommunikationsmidler som billeder og konkreter for at sikre, at borgernes individuelle behov og ønsker bliver tilgodeset.

Tilgange

 • Neuropædagogik
 • Anerkendende tilgang
 • Relationspædagogik

Metoder

 • ADL/hverdagstræning
 • Low Arousal

Redskaber

 • Sansestimulerende redskaber
 • Kreative aktiviteter som pædagogisk redskab

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

Kellersvej 20AB er en del af BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær), hvor vi  arbejder med udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn: at mennesket er et subjekt, der indgår i en dialektisk sammenhæng med andre mennesker og defineres som en person med rettigheder, bl.a. til frihed, ansvar og menneskelig værdighed. Mennesket opleves som et aktivt væsen i sit eget og andres liv og i samfundet, hvorved udviklingen finder sted. 

Borgernes mulighed for indflydelse

Ethvert menneske har ret til indflydelse på eget liv, også på arbejdspladsen/samværstilbuddet. Borgerindflydelse kommer til udtryk dels i hverdagen og dels på borgermøder. Ved valg af, og indflydelse på diverse aktiviteter, samværsformer, indkøb af materialer, menu til maddag.

Vi arbejder med borgerne i centrum og arbejder ud fra det enkelte individ, samtidig med at vi vægter det sociale samvær højt i huset. Vi bestræber os på, at dagligdagen indeholder fysisk aktivitet i form af bevægelse tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. 

Vi arbejder med relationer og bruger relationerne i det pædagogiske arbejde - både borgerne imellem og også mellem borgerne og medarbejderne i tilbuddet. Relationerne er med til at skabe tryghed og tillid for borgerne, og den er dermed med til at sikre en udvikling.

Der arbejdes ud fra en rehabiliterende/habiliterende tilgang, og der tages udgangspunkt i at støtte borgerens kompetencer, så den enkelte bliver bedre i stand til at tage ansvar, indgå i samfundet og udvikle ressourcer.

Tilgange

 • Neuropædagogisk 
 • Personcentreret omsorg 

Metoder

 • Totalkommunikation
 • ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis)

Redskaber

 • Udredningsredskaber (stressprofil, demensskema, sanseprofil)
 • Strukturredskaber

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

Kellersvej 20C er en del af BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær), hvor vi arbejder med udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn: at mennesket er et subjekt, der indgår i en dialektisk sammenhæng med andre mennesker og defineres som en person med rettigheder, bl.a. til frihed, ansvar og menneskelig værdighed. Mennesket opleves som et aktivt væsen i sit eget og andres liv og i samfundet, hvorved udviklingen finder sted. 

I vores arbejde med og for borgerne i BAS, er borgerne i centrum, som individ og som gruppe, på en måde der tilgodeser den enkelte samtidig med, at vi pædagogisk vægter det sociale samvær i forhold til udvikling af sociale og samværsmæssige kompetencer. 

Borgernes mulighed for indflydelse

Ethvert menneske har ret til indflydelse på eget liv, også på arbejdspladsen/samværstilbuddet. Borgerindflydelse kommer til udtryk dels i hverdagen og dels på borgermøder. Ved valg af, og indflydelse på diverse aktiviteter, samværsformer, indkøb af materialer, menu til maddag.

Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, og der tages udgangspunkt i at støtte borgerens kompetencer, så den enkelte bliver bedre i stand til at tage ansvar, indgå i samfundet. Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgerens ressourcer udvikles.

Tilgange

 • Neuropædagogik
 • Personcentreret omsorg

Metoder

 • Totalkommunikation
 • ADL-træning

Tilbuddets værdigrundlag og beskrivelse

Mosehuset er en del af BAS (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær), hvor vi arbejder med udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn: at mennesket er et subjekt, der indgår i en dialektisk sammenhæng med andre mennesker og defineres som en person med rettigheder, bl.a. til frihed, ansvar og menneskelig værdighed.

Mosehusets værdisæt

I Mosehuset har vi særligt fokus på, at den enkelte, igennem dagen, bliver set, hørt og anerkendt. Indsatser, aktiviteter, samvær og relationer tilrettelægges altid individuelt med den enkeltes ressourcer, forudsætninger, behov og ønsker i fokus. Vi vægter det fysiske nærvær i en-til-en-relationer; at vi som medarbejdere reelt er til stede for den enkelte.

Vi arbejder med respekt for borgernes autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed.

Tilgange

 • Neuropædagogisk tilgang
 • Low Arousal 
 • Kommunikationspædagogisk tilgang

Metoder

 • Sansestimulering
 • Totalkommunikation

Gladsaxe Handicaptilbud

Kellersvej 16 2860 Søborg

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback