Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 6 Velkommen til Kellersvej 6

Velkommen til Kellersvej 6

Kellersvej 6 er et botilbud til 24 voksne med en autismespektrumforstyrrelse.

Alle beboere har behov for, at der er medarbejdere, som kan guide dem gennem dagen. Nogle har brug for en individuelt tilrettelagt dagligdag med ”en-til-en støtte” i alle vågne timer. Andre mestrer flere områder af eget liv. Enkelte har behov for, at medarbejderne hjælper med at afskærme beboeren og evt. nedtrappe konflikter.

Vi lægger vægt på at skabe rammerne for en tryg tilværelse, hvor gensidig respekt og værdighed vægtes højt i dagligdagen.

Vi giver socialpædagogisk støtte samt omsorg og pleje efter Lov om Social Service §§ 83, 85 og 87.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål, du ikke får besvaret på vores sider, er du altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Dorthe Olsen (daglig leder af Kellersvej 6ABD) og Eva Jacobsen (daglig leder af Kellersvej 6C)

Sådan arbejder vi på Kellersvej 6

Vi skaber rammerne for en tryg tilværelse, hvor gensidig respekt og værdighed vægtes i dagligdagen. 

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret bred faglig vinkel med udgangspunkt i den enkelte beboer.

Dine ønsker og behov for omsorg og indflydelse på eget liv tilgodeses i videst muligt omfang.

Formålet er at støtte og udvikle dig i egen bolig. Du får personlige støtte efter en vurdering af dine behov og takstindplacering.

Vi arbejder i teams, hvilket betyder, at der er mange medarbejdere, som du kan henvende dig til. Samtidig giver det os flere faglige input til at finde frem til de bedste muligheder for dig.

Etikken i vores socialpædagogiske arbejde betyder, at vi kontinuerligt reflekterer over vores valg og handlemåder.

Indiduel pædagogisk indsats

Du vil møde en individuel pædagogisk indsats på baggrund af en rehabiliterende, anerkendende, relationspædagogisk samt strukturpædagogisk tilgang.

De faglige tilgange ligger til grund for valg af nedenstående metoder:

Low arousal

Low arousal er baseret på tanken om, at mennesker, der kan handle hensigtsmæssigt sammen med andre, gør det. 

Metoden bygger på følgende principper:

  1. Kravtilpasning
  2. Bevar roen
  3. Medarbejderne skal reflektere
  4. Medarbejderne er bevidste om, at den, der tager ansvar, kan påvirke.

Ved brug af Low arousal oplever vi færre konflikter og magtanvendelser, samt et større udviklingspotentiale og forståelse for beboeren.

LA 2 (Low arousal 2)

LA 2 er at forebygge trusler, vold og magtanvendelse samt at fremme bebboernes trivsel. Derfor arbejder vi med trivselsplaner (forebyggelse), tryghedsplaner (håndtering) og læringsplaner (læring).

TEACCH

TEACCH bygger på den kognitive psykologi. Udgangspunktet er det forhold, at mennesker med autismespektrumforstyrrelser har svært ved at skabe mening og struktur i egen erfaring.

Vi arbejder med TEACCH med fokus på en tryg hverdag for dig. Det skaber et struktureret og forudsigeligt miljø, der mindsker uro og angst.

Du møder en forståelse for din funktionsnedsættelse og lærer strategier og redskaber, der kan hjælpe dig med at agere i dit eget liv og i sociale sammenhænge.

Du kan læse mere om faglige tilgange, metoder og vores grundlag (rehabilitering) på siden Faglige metoder.

I et samarbejde med dig, sagsbehandleren og medarbejderne på Kellersvej 6 udarbejder vi en faglig udredning med delmålsplaner, en statusbeskrivelse og samarbejdsaftaler. Herefter arbejder vi løbende med mål og delmål.  

På botilbuddet består personalesammensætningen af to daglig ledere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt pædagogmedhjælpere.

Der er fokus på, at vi har så få forskellige vikarer som muligt.

Om natten er der vågen nattevagt, der kan se til jer.

Der er tilknyttet sygeplejersker til botilbuddet. Derudover har vi et tværfagligt samarbejde med ergoterapeuter fra Center for Specialterapi.

Vi samarbejder med dine pårørende og venner og hjælper dig med at fastholde og udvikle dit personlige netværk.

Vi ser de pårørende som vores vigtigste samarbejdspartner i arbejdet med at sikre dig de bedste rammer hos os.

Læs gerne mere om Det gode pårørendesamarbejde, hvor du også kan læse om vores samråd. 

Kontakt

Kellersvej 6A, 2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Dorthe Olsen

Kellersvej 6B, 2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Dorthe Olsen

Kellersvej 6C, 2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Eva Jacobsen

Kellersvej 6D, 2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Dorthe Olsen

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback