Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 6 Ofte stillede spørgsmål om botilbud Medicin, sundhedsfaglige tilbud og hjælpemidler

Medicin, sundhedsfaglige tilbud og hjælpemidler

Vi har ansat sundhedsfaglige medarbejdere i Gladsaxe Handicaptilbud - blandt andet sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, SOSU-assistenter og SOSU-medhjælpere. De sundhedsfaglige medarbejdere er også tovholdere i samarbejdet med de privatpraktiserende læger, psykiatere, neurologer med flere.

Derudover modtager de pædagogiske medarbejdere undervisning i korrekt medicinhåndtering og dokumentation.

Sundhedsfaglig journal

Når du flytter ind i botilbuddet, vil vi, i samarbejde med dig og dine pårørende, oprette en sundhedsfaglig journal. Den sikrer, at vi er opmærksomme på og kan hjælpe dig, hvis der skal tages særlige hensyn til dit helbred.


Samarbejde med privatpraktiserende læger 

Ved indflytningsmødet kan vi tale om, hvilken læge du gerne vil have efter din indflytning.

På Cathrinegården og Kellersvej har vi i forvejen et godt samarbejde med nogle læger, der kender beboerne godt. 

Borgerne på Ellekilde har forskellige privatpraktiserende læge.

Center for Specialterapi

Vi samarbejder med Center For Specialterapi., der blandt andet leverer fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling til borgere på Kellersvej og Cathrinegården. Den behandlende terapeut vurderer omfanget og behandlingsformen i samarbejde med dig, medarbejderne i botilbuddet samt eventuelle pårørende, så behandlingen har et klar formål.

Specialtandpleje

Medarbejderne kan henvise dig til specialtandlæge, hvis du er berettiget hertil. Læs mere om Specialtandplejen.

I alle boligerne er der et aflåst medicinskab, hvis du har behov for vores hjælp i forhold til din medicin. 

I din sundhedsfaglige journal kan medarbejderne læse, hvilken medicin du skal have, hvordan du skal have den, og hvor tit du skal have den. 

For at sikre korrekt opmåling af din medicin, vurderer din læge, om det er muligt og anbefalelsesværdigt, at din medicin bliver dosispakket fra apoteket. Det er dog dig, der skal give samtykke til dosispakket medicin. I modsat fald er det en medarbejder, med kompetence til medicinadministration, som har ansvaret for at optælle medicin for 14 dage ad gangen. Den optalte medicin opbevares i det personlige medicinskab og uddeles i boligen. 

Giv besked i god tid, så der kan blive bestilt mere dosispakket medicin, hvis du skal være væk i længere tid. Apoteket skal nemlig have besked med en uges varsel, hvis de skal bestille ekstra.

Vi må kun uddele håndkøbsmedicin, kosttilskud og naturlægemidler, der er blevet ordineret af egen læge. Hvis din læge ikke kan/vil ordinere dette, skal lægen være indforstået med, at medarbejderne håndterer medicinen.

I samråd med relevante samarbejdspartnere hjælper vi dig med at finde frem til de rette hjælpemidler, hvis du har/får behov for det. Botilbuddet vil enten selv anskaffe ikke-personligehjælpemidler, som for eksempel en badestol, eller hjælpe med at søge om en bevilling til personlige hjælpemidler, som eksempelvis kørestol eller støttestrømper.

Seng

Ved indkøb af ny seng beder vi dig om at tage med i dine overvejelser, hvor meget medarbejderne hjælper med sengeredning (arbejdsvenlig højde), eller om du indenfor nær fremtid kan få brug for sengen som et hjælpemiddel. Er der behov for en hospitalsseng, vil botilbuddet skaffe en. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback