Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 17-19 Hvis du vil flytte ind eller ud hos os Sådan søger du et længerevarende botilbud

Sådan søger du et længerevarende botilbud

Hvis du på grund af en betydelig og varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer har behov for omfattende hjælp og støtte i hverdagen, og du ikke har mulighed for at bo for dig selv, kan du søge om et længerevarende botilbud. 

På et længerevarende botilbud vil du få pædagogisk støtte og træning til at varetage de områder i din hverdag, som du skal have hjælp til. Det kan f.eks. være personlig hygiejne, medicin, praktiske opgaver, madlavning, fritidsaktiviteter, udvidelse eller fastholdelse af netværk. 

Tilbuddet kan være med eller uden døgndækning af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, afhængigt af dit behov.

Det er en betingelse for at være i målgruppen til et længerevarende botilbud, at du ikke kan klare dig i egen bolig med omfattende støtte og hjælp. Det skal være afklaret, at dine støttebehov er permanente, og at du ikke kan optræne færdighederne i eget hjem eller i et midlertidigt botilbud. 

Du vil modtage støtte som passer til dine individuelle behov. Vi vil sammen med dig finde et botilbud, som har et pædagogisk indhold og personale, som kan yde den støtte, som du har behov for. 
Som udgangspunkt skal du deltage i aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud eller uddannelsestilbud i hverdagene. 

Der er frit valg af leverandør. Det betyder, at du kan vælge hvilket længerevarende botilbud du ønsker at bo på. Det er dog en forudsætning, at:

  • Botilbuddet vurderer, at du matcher deres målgruppe,
  • Indhold og pris matcher med det botilbud, vi ville visitere til,
  • At botilbuddet er godkendt af og fremgår på Tilbudsportalen

Som oftest udlejes længerevarende botilbud efter regler i Lov om almene boliger eller lejelovens bestemmelser. Du vil dermed få din egen lejekontrakt og skal betale husleje samt el, vand og varme direkte til boligselskabet og energiselskaber.

Hvis boligen udlejes efter Lov om social service, vil vi udregne en månedlig boligbetaling som består af udgifter til bolig, varme og el.  

Hvis du ønsker at søge om længerevarende botilbud, kan du kontakte Handicaprådgivningen på telefon eller e-mail. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen for et længerevarende botilbud.

Vi vil som minimum følge op på indsatsen en gang hvert andet år. 
Opfølgningen vil foregå til et møde på tilbuddet sammen med dig, personalet fra botilbuddet, din sagsbehandler og eventuelle pårørende eller værge. Formålet med opfølgningen er at sikre, at du modtager den rette pædagogiske støtte og, at du trives på dit botilbud. 

  • Længerevarende botilbud gives efter §108 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven. 
  • Længerevarende botilbud kan ligeledes tilbydes efter §105 i Lov om almene boliger. 
  • Boligbetaling udregnes efter §163 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven. 

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback