Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 13-15 Velkommen til Kellersvej 13-15

Velkommen til Kellersvej 13-15

I marts 2021 åbnede Kellersvej 15 med plads til 13 beboere med udviklingshandicap, og i december 2022 blev Kellersvej 13 klar til at tage imod de sidste 13 beboere.

Botilbuddet er oprettet efter almenboligloven § 105. De nybyggede boliger er store og handicapvenlige med egen have.

Alle 26 beboere har behov for, at der er medarbejdere, som kan guide dem gennem dagen. Der er også en vågen nattevagt. 

De fleste beboere har et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud fire dage om ugen eller et halvdagstilbud fem dage om ugen. Enkelte har dog valgt at gå på pension. 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan se kontaktinformationer nederst på denne side.

Venlig hilsen


Sylwia Nordrup Olsson, 
daglig leder af Kellersvej 13-15.

Sådan arbejder vi på Kellersvej 13-15

Vores menneskesyn bygger på værdighed og respekt i alle forhold. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i dine ønsker og behov og funktions- og forståelsesniveau.

Alle har et medansvar for fællesskabet, og alle er afhængige af hinanden. Derfor vil du blive støttet i at yde så meget til fællesskabet, som du er i stand til. I praksis betyder det, at du mødes med forventninger om at tage aktiv del i hverdagens opgaver. 

Vi har fokus på, at du, som et voksent menneske, har så meget selv- og medbestemmelse som muligt. Vi ønsker at støtte og styrke dig i at udtrykke dine egne ønsker og behov og tage dine egne beslutninger. For eksempel bestemmer du selv, hvordan du vil gå klædt, hvad du vil spise, og hvordan du indretter din bolig, eller hvem du inviterer indenfor.

Hvis du har svært ved selv at give udtryk for dine ønsker, vil medarbejdernes tolkning og kendskab til dig samt pårørendes input være med til at understøtte dine muligheder for at få dine ønsker opfyldt i hverdagen.

Kellersvej 13-15 er et botilbud med fællesarealer, så der er også beslutninger, der skal træffes i fællesskab. Dette gør sig også gældende for de fælles ferieture.

Vores faglige tilgange er rehabiliterende, narrativ, Low arousal og strukturpædagogisk.

LA2 og strukturpædagogik er desuden de pædagogiske metoder, vi benytter os af.

Vi arbejder ud fra en tro på, at alle mennesker, som kan samarbejde, gør det.

Som medarbejdere tager vi ansvar for, at samarbejdet foregår på en måde, hvor du føler dig forstået og inddraget. Det kan for eksempel handle om, at vi hjælper dig med at skabe en tydelig struktur og forbereder dig på, hvad der skal ske. 

Du kan læse mere om faglige tilgange og metoder på siden Faglige metoder.

I samarbejde med dig, og på baggrund af dine ønsker og mål, tilrettelægger vi dagligdagen på en måde, som giver dig de bedste muligheder for at leve et hverdagsliv ud fra dine egne ønsker og behov. Når vi støtter dig i at formulere dine ønsker, tager vi blandt andet udgangspunkt i det rehabiliterende perspektiv. Det vil sige, at vi også har fokus på, at du deltager så aktivt som muligt i de praktiske gøremål.

Årligt samarbejdsmøde

Vi holder årligt et samarbejdsmøde med dig, dit beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud og eventuelt dine pårørende. Mindst hvert andet år deltager din sagsbehandler også. Ved mødet taler vi om, hvordan det er gået med dine mål, og hvordan vi bedst hjælper dig fremadrettet. På baggrund af dine ønsker, og vores faglige overvejelser, bliver der lavet delmål, som du forventes at arbejde med.

Af forskellige årsager, kan nogle beboere ikke være med til at planlægge målene eller at evaluere på de seneste mål. I de tilfælde er delmålene oftest udarbejdet på baggrund af medarbejdernes tolkning og kendskab samt pårørendes input.

Medarbejdersammensætningen består primært af pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Fastansatte medarbejdere arbejder hver anden eller hver tredje weekend. Derudover er der ansat vikarer i tilfælde af ferie, kursus, efteruddannelse, sygdom eller lignende.

Om natten er der en vågen nattevagt, der regelmæssigt tilser de beboere, der har behov for det.

Der er også tilknyttet sygeplejersker til botilbuddet.

Vi samarbejder med dine pårørende og venner og hjælper dig med at fastholde og udvikle dit personlige netværk.

Vi ser de pårørende som vores vigtigste samarbejdspartner i arbejdet med at sikre dig de bedste rammer hos os.

Læs gerne mere om Det gode pårørendesamarbejde, hvor du også kan læse om vores samråd samt bruger- og pårørenderåd.

Kontakt

Kellersvej 13, 2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Sylwia Nordrup Olsson

Kellersvej 15, 2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Sylwia Nordrup Olsson

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback