Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Cathrinegården Velkommen til Cathrinegården

Velkommen til Cathrinegården

Cathrinegården er et døgndækket botilbud. Her bor 24 voksne med handicap. Alle har brug for døgndækket hjælp og støtte i let til moderat omfang. 

Cathrinegården er et hyggeligt atriumbyggeri, som blev taget i brug i 2008. 

Sådan arbejder vi på Cathrinegården

På Cathrinegården skaber vi rammerne for en tryg tilværelse med glæde og varme. Medarbejderne er opmærksomme på beboerne og interessede i, hvad der fylder hos dem nu og her.

Cathrinegårdens menneskesyn bygger på værdighed og respekt i alle forhold - såvel indenfor som udenfor husets rammer. 

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, behov og funktionsniveau, herunder deres kognitive forståelsesramme. Det betyder også, at alle beboere skal yde så meget til fællesskabet, som de er i stand til. I praksis betyder det, at beboeren mødes med forventninger om at tage aktiv del i hverdagens opgaver. Alle har et medansvar for fællesskabet, og alle er afhængige af hinanden.

Cathrinegårdens metodehus bygger på systemisk narrativ. 

Vi har et fagligt, forpligtigende fællesskab, hvor vores pædagogiske tilgang er under stadig udvikling. Vi vil hinanden og tror på, at den enkeltes bidrag er væsentligt for hele fællesskabet. 
Etikken i vores socialpædagogiske arbejde betyder, at der kontinuerligt reflekteres over vores valg og handlemåder.

Som beboer på Cathrinegården vil du møde en individuel pædagogisk indsats på baggrund af følgende tilgange: rehabiliterende, anerkendende, social læring samt anerkendende. 

De faglige tilgange ligger til grund for valg af nedenstående metoder.

Rød-gul-grøn

Metoden har fokus på at arbejde med beboerens selv- og medbestemmelse.

  • GRØN betyder, at beboeren selv bestemmer
  • GUL betyder, at vi er fælles om at bestemme
  • RØD betyder, at andre bestemmer.

Livshistorier

Beboerens livshistorie udarbejdes sammen med beboeren og dennes netværk. Hverdagens små og store historier bliver dokumenteret og indgår i samtalerne.

Målet er, at beboerne får en større selvforståelse og selvindsigt. 

Du kan læse mere om faglige tilgange, metoder og vores grundlag (rehabilitering) på siden Faglige metoder.

På botilbuddet består medarbejdersammensætningen af en daglig leder, pædagoger, social- og sundhedsassistent og -hjælpere, samt pædagogmedhjælpere.

Fastansatte medarbejdere arbejder hver anden eller hver tredje weekend. Derudover er der ansat vikarer i tilfælde af ferie, kursus, efteruddannelse, sygdom eller lignende. Om natten er der vågen nattevagt, der tilser beboerne efter behov.

Vi har desuden et nært samarbejde med Bakkegårdens sygeplejersker og et tværfagligt samarbejde med ergoterapeuter, en kostvejleder og specialtandlæger.

I samarbejde med dig, tilrettelægger vi dagligdagen på en måde, som giver dig de bedste muligheder for at leve et hverdagsliv ud fra dine egne ønsker, behov og mål. Når vi støtter dig i at formulere dine ønsker, tager vi blandt andet udgangspunkt i det rehabiliterende perspektiv. Det vil sige, at vi også har fokus på, at du deltager så aktivt som muligt i de praktiske gøremål.

På baggrund af dine ønsker og vores faglige overvejelser, bliver der lavet nogle delmål, som du støttes i at arbejde med.

Mindst en gang årligt holder vi et samarbejdsmøde med dig, dit dagtilbud og eventuelt dine pårørende eller værge. Her taler vi om, hvordan det er gået med dine mål, og hvordan vi bedst hjælper dig fremadrettet.

Vi samarbejder med dine pårørende og venner og hjælper dig med at fastholde og udvikle dit personlige netværk.

Vi ser de pårørende som vores vigtigste samarbejdspartner i arbejdet med at sikre dig de bedste rammer hos os.

Læs gerne mere om Det gode pårørendesamarbejde, hvor du også kan læse om vores samråd.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback