Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Botræningstilbuddet Kellersvej 5 Sådan kommer du til at bo hos os Sådan søger du et midlertidigt botilbud

Sådan søger du et midlertidigt botilbud

Hvis du på grund af en betydelig og varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, har behov for hjælp og støtte i hverdagen, og du ikke har mulighed for at bo for dig selv, kan du søge om et midlertidigt botilbud. Tilbuddet kan være med eller uden døgndækning af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, afhængigt af dine behov.

På et midlertidigt botilbud vil du få pædagogisk støtte og træning til at varetage de områder i din hverdag, som du skal have hjælp til. Det kan for eksempel være:

  • samvær med andre
  • støtte til selv at kunne gøre rent og vaske tøj,
  • madlavning og indkøb,
  • holde styr på din økonomi, personlig hygiejne og medicin, 
  • fritidsaktiviteter og udvidelse eller fastholdelse af netværk.

Det er en betingelse for at være i målgruppen til midlertidigt botilbud, at du ikke kan at bo for dig selv, og at det skal afklares, om du på sigt kan optræne færdigheder til at kunne bo for dig selv, eller om du på sigt har behov for støtte i et længerevarende botilbud. Indsatsen er midlertidig, og du kan dermed ikke bo permanent i et midlertidigt botilbud

Du vil modtage støtte som passer til dine individuelle behov. Vi vil finde et botilbud som har et pædagogisk indhold og personale, som kan yde den støtte, som du har behov for. 
Som udgangspunkt skal du deltage i aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud eller uddannelsestilbud i hverdagene.

Der er ikke frit valg. Det vil sige, at vi i samarbejde med dig finder det bedst egnede tilbud, som imødekommer dine behov og ønsker. 

Midlertidigt botilbud vil som udgangspunkt blive tilbudt i Gladsaxe Kommunes egne tilbud, eller tilbud i geografisk nærhed, for at bevare en tilknytning til Gladsaxe.

Det er et krav, at botilbuddet er godkendt og fremgår på Tilbudsportalen

Der er en egenbetaling, som vil blive beregnet individuelt med udgangspunkt i huslejen i botilbuddet, prisen for kost og forbrug og din indtægt.

Gladsaxe Kommune har besluttet, at når man bor i et midlertidigt botilbud, skal man som minimum have 2.297 kr. (2024 sats) til rådighed hver måned til dækning af andre udgifter, når man har betalt kost og husleje. Beløbet pristalsreguleres efter Kommunernes Landsforenings årlige pris - og lønskøn.
Før du flytter ind på et midlertidigt botilbud, vil du få besked om størrelsen på din egenbetaling.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og ikke modtager førtidspension, skal du kontakte Ungeenhedens handicapteam. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og får førtidspension, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Hvis du er fyldt 30 år, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden. 

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen for midlertidigt botilbud.

Vi vil som minimum følge op på indsatsen en gang hvert halve år. 
Opfølgningen vil foregå til et møde på tilbuddet sammen med dig og personale fra botilbuddet. Formålet med opfølgningen er at sikre, at du modtager den rette pædagogiske støtte og at du trives på dit botilbud. 

Midlertidigt botilbud gives efter §107 i Lov om Social service, også kaldet serviceloven. 

Egenbetaling udregnes efter §163 i Lov om Social service, også kaldet serviceloven. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback