Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Botræning og støtte i eget hjem Socialpædagogisk støtte og træning

Socialpædagogisk støtte og træning

Hvis vi vurderer, at du behov for socialpædagogisk støtte i en længere periode, kan du få det bevilget efter Serviceloven § 85. 

Socialpædagogisk støtte er et tilbud til dig, som har behov for at udvikle eller vedligeholde personlige færdigheder for at kunne klare dig selv bedst muligt i hverdagen. Støtten er en vejledende, udviklende og rehabiliterende indsats, som skal gøre dig i stand til at mestre eget liv uden pædagogisk støtte. 

Du kan blandt andet få støtte til:

  • at klare opgaver som rengøring, madlavning, indkøb og tøjvask
  • at vedligeholde eller opbygge et socialt netværk
  • at få kontakt til læge, bank og lignende. 

Den socialpædagogiske støtte gives der, hvor det giver mening for dig. Det kan både være i eget hjem, eller uden for hjemmet for eksempel i vores uvisiteret tilbud. Den socialpædagogiske støtte kan også tilrettelægges på flere måder for eksempel ved telefonopkald, sms'er, videoopkald eller lignende.

Vi beslutter, hvem der skal give støtten til dig. Vi har et stort team af vejledere, der arbejder som hjemmevejledere og i vores uvisiteret tilbud. Vores hjemmevejledere har kompetencer inde for det fysiske, psykiske og sociale område.

 

Målgruppen er personer med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

 


Hvis du er mellem 18 og 29 år og ikke modtager førtidspension, skal du kontakte Ungeenhedens handicapteam. 
Hvis du er mellem 18 og 29 år og får førtidspension, skal du kontakte Handicaprådgivningen. 
Hvis du er fyldt 30 år skal du kontakte Handicaprådgivningen. 

Kontaktoplysningerne finder du nederst på siden. 

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen for socialpædagogisk støtte.

Hvor ofte vi følger op, afhænger af om støtten gives med et udviklende eller vedligeholdende formål. Opfølgningen foregår som udgangspunkt på et møde mellem dig, hjemmevejleder og sagsbehandler.

  • Ved udviklende formål følger vi op på støtten som minimum hver 6. måned.
  • Ved vedligeholdende formål følger vi op på støtten som minimum hvert 2. år. 

Formålet med opfølgningen på støtten er blandt andet at sikre os, at du profiterer af støtten og fortsat ønsker at modtage den.

Kontakt

Råd og Indsats

Østmarken 4B
2860 Søborg

Ring til os

Carlshuse

Carl Blochs Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Bemærk

Leder: Anne Bjerre Schmidt

Åbningstider

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Ungeenheden

Gladsaxevej 378
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback