Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Botræning og støtte i eget hjem Det fleksible tilbud

Det fleksible tilbud

- er et tilbud om støtte i eget hjem

Vi hjælper og støtter dig i at få et så selvstændigt liv som muligt i din egen bolig. Støtten og hjælpen kan gives om dagen, aftenen og i weekenderne, alt efter dine behov. 

For at være i målgruppen skal du være fyldt 18 år og have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykisk sårbarhed eller særlige sociale problemer.

Det kan være, at du er blevet vurderet i målgruppen til et botilbud, men at du ønsker at blive boende i egen bolig. 

Den fleksible støtte kan fungere som et alternativ til botilbud.

Du kan få støtte alle ugens dage, året rundt.

  • Du kan få besøg af en medarbejder eller telefonisk støtte i tidsrummet 7.30-20.30 
  • Telefonisk støtte i tidsrummet 20.30-7.30.  

Vi planlægger sammen i hvilket omfang du har brug for støtte og hjælp.

Det er vores eget team af hjemmevejledere som vil støtte dig. Sammen finder I ud af om der er andre tilbud, som kan være noget for dig.

  • Hvis du er mellem 18 og 29 år og ikke modtager førtidspension, skal du kontakte Ungeenhedens handicapteam. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.
  • Hvis du er mellem 18 og 29 år og får førtidspension, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.
  • Hvis du er fyldt 30 år, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden. 

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen for fleksibel socialpædagogisk støtte.

Opfølgingerne foregår som udgangspunkt med seks måneders mellemrum. Vi planlægger sammen hvornår og hvordan.

Formålet med opfølgningen er blandt andet at sikre, at du fortsat er i målgruppen og at du stadig ønsker at modtage støtte.

(Fleksibel) Socialpædagogisk støtte gives efter §85 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven. 

Kontakt

Råd og Indsats

Østmarken 4B
2860 Søborg

Ring til os

Carlshuse

Carl Blochs Alle 7
2860 Søborg

Ring til os

Bemærk

Leder: Anne Bjerre Schmidt

Åbningstider

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Ungeenheden

Gladsaxevej 378
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback