Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Beskæftigelse og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Søg beskyttet beskæftigelse

Søg beskyttet beskæftigelse

Er du bevilliget førtidspension, og ønsker du at have et arbejde, så er der mulighed for at du kan søge om beskyttet beskæftigelse. Formålet med beskyttet beskæftigelse er at give dig mulighed for at udnytte din erhvervsevne, at indgå i et kollegialt netværk og generelt at øge selvværd og livskvalitet. 

Der er tale om et arbejde, som ikke er på ordinære vilkår, det vil sige, at der ikke bliver stillet de samme krav til dig, som på det ordinære arbejdsmarked. 
Et arbejde i beskyttet beskæftigelse er ikke et krav, men et tilbud om at udnytte din erhvervsevne på egne vilkår.

Det er en betingelse for at få bevilliget beskyttet beskæftigelse, at du ikke er bevilliget folkepension, eller kan varetage et arbejde på almindlige vilkår. Derudover skal du have lyst til og mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor der er et vist krav om produktivitet.

Hvis du bor i eget hjem, kan du få beskyttet beskæftigelse op til fem dage ugentligt. 
Hvis du bor i et botilbud eller bofællesskab, skal det vurderes, om du har behov for en ugentlig hjemmedag.

Beskyttet beskæftigelse bliver som udgangspunkt tilbudt i Gladsaxe Kommunes egne tilbud, eller tilbud i geografisk nærhed til din bopæl. Læs mere om vores tilbud i beskyttet beskæftigelse
Der er ikke frit valg på leverandør af indsatsen. Det vil sige, at vi i samarbejde med dig finder det bedst egnede tilbud, som dækker dine behov og ønsker. 
Det er et krav, at tilbuddet fremgår på Tilbudsportalen for at der kan bevilliges beskyttet beskæftigelse på det pågældende sted. Søg efter tilbuddet på Tilbudsportalen.

Der er ingen egenbetaling for tilbuddet. Hvis ikke du kan transportere dig selv til og fra den beskyttede beskæftigelse, er der mulighed for bevilling af befordring. 
I beskyttet beskæftigelse indgår der er en arbejdsdusør for udført arbejde. Arbejdsdusøren fastsættes af det enkelte tilbudssted. 

Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til og fra dit arbejde i beskyttet beskæftigelse har du mulighed for at søge om kørsel.  
Kørslen vil oftest foregå kollektivt med andre borgere, som skal til og fra tilbud. 

Hvis du arbejder i beskyttet beskæftigelse, skal du selv afholde udgiften til og fra dit arbejdssted inden for en afstand af 10 kilometer fra din bopæl til arbejdsstedet. Dog må dine udgifter ikke overstige 30 procent af din nettoindtjening ved den beskyttede beskæftigelse.  
Udgifter derudover afholdes af os, som betaler for den billigste kørselsmulighed.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og ikke modtager førtidspension, skal du kontakte Ungeenhedens handicapteam. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og får førtidspension, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Hvis du er fyldt 30 år, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden. 

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse.

Vi vil minimum følge op på indsatsen en gang hvert andet år. Opfølgningen vil foregå til et møde på arbejdspladsen sammen med dig og en medarbejder fra tilbuddet. 

Formålet med opfølgningen er at sikre, at du modtager den rette pædagogiske støtte og at du trives i din beskyttet beskæftigelsestilbud.

Beskyttet beskæftigelse gives efter §103 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven.

Kontakt

Ungeenheden

Gladsaxevej 378
2860 Søborg

Ring til os

Åbningstider

Telefontider

Handicaprådgivningen

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
handicapraadgivning@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback