Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Beskæftigelse og samværstilbud Aktivitet og samvær for voksne med handicap Visiterede aktivitets- og samværstilbud Kellersvej 20C Samtykke til billeder og videoer

Samtykke til billeder og videoer


Nogle gange laver vi opslag på Gladsaxe Handicaptilbuds Facebookside med billeder og videoer. Derudover vil vi også gerne bruge billeder og videoer på Gladsaxe Handicaptilbuds hjemmesider eller i en publikation som fx en pjece. Formålet er, at nuværende og potentielt nye borgere, pårørende og medarbejdere kan få et indblik i, hvad der sker i Gladsaxe Handicaptilbud og måske får lyst til at blive en del af vores fællesskab, hvis de ikke allerede er det.

Du har mulighed for at give samtykke til, at vi

 • kun bruger billeder/videoer med dig på vores hjemmeside/i publikationer,
 • kun bruger billeder/videoer med dig på Facebook
 • både bruger billeder/videoer med dig på vores hjemmeside/i publikationer og på Facebook

Du har selvfølgelig også mulighed for at sige nej til, at vi bruger billeder/videoer med dig på ovenstående. Og du kan altid trække dit samtykke tilbage (se mere under "Sådan ændrer/trækker du dit samtykke tilbage" nedenfor).

Vi bruger kun billeder og videoer, der
 • viser Gladsaxe Handicaptilbuds aktiviteter
 • ikke kan opfattes ydmygende eller krænkende
Derudover skal du vide, at
 • du til enhver tid kan bede om at få slettet/fjernet et billede/video ved at kontakte en medarbejder
 • vi ikke giver andre lov til at bruge de billeder og videoer, der anvendes på hjemmesiden og i publikationer
 • rettighederne til billeder og videoer, der deles på Facebook, overdrages til Facebook 

Hvis du ikke har en personlig værge

Hvis du selv skal give samtykke/ikke give samtykke, kan du gøre det via

Samtykke til fotografi og video
Du er selvfølgelig velkommen til at få hjælp af en medarbejder eller en af dine pårørende.

Obs! Hvis du ikke har en personlig værge, men heller ikke selv kan tage stilling til, om du vil give samtykke/ikke give samtykke, så skal du ikke udfylde et samtykke, da det ikke vil være gyldigt. Og vi vil derfor heller ikke bruge billeder af dig til Facebook, hjemmeside eller i publikationer.

Hvis du har en personlig værge

Hvis du har en personlig værge, er det værgen, der skal tilkendegive, om vi må bruge billeder og videoer af dig. Det gør de via

Samtykke til fotografi og video - udfyldt af personlig værge

Sådan gør du

Uanset om det er dig selv eller din værge, der udfylder samtykkeerklæringen, er der mulighed for at logge på via Mit ID eller bare trykke Start uden login, hvis du ikke har Mit ID.

Herefter skal du vælge, hvilke tilbud du er tilknyttet i Gladsaxe Handicaptilbud. Er du både tilknyttet et botilbud, et dagtilbud i Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær (BAS) og måske Kellers Klub, så skal du vælge dem alle.

Til sidst siger du enten ja eller nej til, om du giver samtykke til, at billeder/videoer må bruges til henholdsvis:

 • Gladsaxe Handicaptilbuds hjemmeside og i publikationer (et samlet samtykke)
 • Sociale medier (ét samtykke)

Hvis du ikke har en personlig værge

Hvis du ønsker at ændre eller trække dit samtykke tilbage, så vi ikke fremadrettet må bruge billeder og videoer til enten hjemmeside/publikationer eller sociale medier (eller det hele), kan du gå ind via:

Jeg ændrer eller trækker mit samtykke tilbage for fotografi og video

Du er selvfølgelig velkommen til at få hjælp af en medarbejder eller en af dine pårørende.

Hvis du har en personlig værge

Hvis du ønsker at ændre eller trække dit samtykke tilbage, så vi ikke fremadrettet må bruge billeder og videoer til enten hjemmeside/publikationer eller sociale medier (eller det hele), kan du gå ind via:

Tilbagetrækning eller ændring af samtykke til fotografi og video på vegne af borger

Som en del af vores pædagogiske indsats bruger vi billeder og videoer. Formålet er blandt andet at gøre det visuelt tydeligt, hvad der skal ske/er sket og gøre det nemmere at tale om. For at vise billeder/videoer gør vi brug af systemet ”IBG” (Interaktiv BorgerGuide), som også viser information om, hvem der er på arbejde, hvem der ellers er tilknyttet tilbuddet, hvad vi skal have at spise, og hvad vi skal lave. Systemet består både af en stor skærm i vores tilbud, som vi kan bruge fælles og app’en IBG Basis, som du selv kan installere på din telefon/tablet. Så kan du se på billeder eller videoer og forberede dig på, hvad der skal ske.

Billeder og videoer på IBG bruges kun internt i tilbuddet og i enkelte tilfælde på tværs af tilbuddene i Gladsaxe Handicaptilbud – altid med et pædagogisk formål. Derfor er der ikke brug for et samtykke til disse billeder/videoer.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback