Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Beskæftigelse og samværstilbud Aktivitet og samvær for voksne med handicap Søg aktivitets- og samværstilbud

Søg aktivitets- og samværstilbud

Har du en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har du mulighed for at søge om et aktivitets- og samværstilbud hvor du tilbydes meningsfulde aktiviteter, kan deltage i sociale sammenhænge og kan modtage støtte og træning i daglige funktioner. 

Ved et aktivitets- og samværstilbud har du mulighed for at komme hjemmefra og deltage i et socialt fællesskab sammen med andre. Formålet er at styrke dine relationer og sociale liv. Aktiviteterne kan for eksempel, madlavning, værkstedsaktiviteter og arrangementer af forskellig karakter.

For at være i målgruppen for et aktivitets- og samværstilbud skal du have lyst til og behov for støtte til at indgå i sociale aktiviteter med andre.  
Hvis du i forvejen arbejder i beskyttet beskæftigelse, vil der blive lavet en vurdering af, om du også kan tilbydes et aktivitets- og samværstilbud i eftermiddags- eller aftentimerne alt efter dine behov og omstændigheder. 

Hvis du i forvejen arbejder i beskyttet beskæftigelse, vil der blive lavet en vurdering af, om du også kan tilbydes et aktivitets- og samværstilbud i eftermiddags- eller aftentimerne alt efter dine behov og omstændigheder.

Aktivitets- og samværstilbud vil som udgangspunkt blive tilbudt i Gladsaxe Kommunes egne tilbud, eller tilbud i geografisk nærhed til din bopæl. 

Der er ikke frit valg på leverandør af indsatsen. Det vil sige, at vi i samarbejde med dig finder det bedst egnede tilbud, som dækker dine behov og ønsker. 
Det er et krav, at tilbuddet fremgår på Tilbudsportalen for, at der kan bevilliges aktivitets- og samværstilbud det pågældende sted.

Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til og fra dit arbejde i beskyttet beskæftigelse eller dit aktivitets- og samværstilbud, har du mulighed for at søge om kørsel. 
Kørsel vil oftest foregå kollektivt med andre borgere, som skal til og fra tilbud. 
Det er en betingelse for at modtage kørsel, at du ikke er i stand til at færdes alene i trafikken, og at det ikke er muligt at lære det ved hjælp af socialpædagogisk støtte til trafiktræning. 

Når du har aktivitets- og samværstilbud, er der ingen egenbetaling til kørsel. 

Der er ingen egenbetaling for tilbuddet. Du skal selv betale for kost, materialeforbrug, udgifter i forbindelse med arrangementer med videre.  

Hvis du er mellem 18 og 29 år og ikke modtager førtidspension, skal du kontakte Ungeenhedens handicapteam. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og får førtidspension, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Hvis du er fyldt 30 år, skal du kontakte Handicaprådgivningen. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden. 

Når du har kontaktet os, vil din sagsbehandler hurtigst muligt kontakte dig, for at aftale et møde. Formålet med mødet er at afklare dine ønsker og behov, og vurdere om du er i målgruppen for fmidlertidigt botilbud.

Vi vil minimum følge op en gang hvert andet år. Opfølgningen vil foregå til et møde på tilbuddet sammen med dig og en kontaktperson fra tilbuddet. 

Formålet med opfølgningen er at sikre, at du modtager den rette pædagogiske støtte og at du trives på dit aktivitets- og samværstilbud.

Aktivitets- og samværstilbud gives efter §104 i Lov om Social Service, også kaldet serviceloven. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback