Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare voksne Støtte og hjælp i hverdagen Støtte- og kontaktperson

Støtte- og kontaktperson

Borgere med særlige sociale problemer, for eksempel ensomhed og isolation, kan få tilbud om en støtte- og kontaktperson. Formålet er at opnå og bevare sociale kontakter og derved bryde ud af isolationen.

Støtte- og kontaktpersonen skal hjælpe dig med et psykosocialt handicap til at kunne gøre brug af kommunens tilbud. Du modtager støtten ud fra dine ønsker, behov og præmisser.

Læs mere om støtte- og kontaktperson

Nogle af de typiske områder, hvor du kan få en støtte- og kontaktperson er:

  • Hjælp til at skabe kontakt til andre mennesker
  • Støtte til at skabe kontakt til væresteder (eksempelvis idrætstilbud og værksteder)
  • Hjælp og vejledning til at kontakte læge, sagsbehandler eller ansatte på sygehuse
  • Vejledning i at få hverdagen til at fungere

Det vurderes individuelt, hvem der kan få tilkendt en støtte- og kontaktperson, men som hovedregel:

  • Skal du have omfattende sociale og psykiske problemer
  • Skal du have behov for omsorg og hjælp til at kontakte offentlige myndigheder, læger med videre
  • Skal du leve isoleret og være ude af stand til umiddelbart at etablere kontakt med andre mennesker

Hvis afgørelsen skal koordineres med andre afdelinger kan sagsbehandlingstiden i nogle situationer tage længere tid. Det kan f.eks. være sager om Borgerstyret Personlig Assistance der skal koordineres med Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen samt Jobcenteret eller sager om socialpædagogisk støtte der skal koordineres med Jobcentret samt Rusmiddelcentret.

Nogle borgere med handicap er ikke selv i stand til at kontakte de sociale myndigheder for at søge hjælp. Har du lagt mærke til en person, der trænger til hjælp, så kontakt Råd og Indsats i Gladsaxe Kommune kontaktoplysnignerne finder du i det blå bånd længere nede på siden.

Råd og Indsats

Østmarken 4B
2860 Søborg

Ring til os

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback